Søg
 

Miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan sendes i høring

Pressemeddelelse: Mandag d. 16. januar 2012

Region Sjælland har ansvaret for at planlægge indvindingen af råstoffer i regionen. Regionen sender derfor forslag til ny Råstofplan 2012-2023 i høring fra den 16. januar 2012 til 19. marts 2012.

Alle kan sende indsigelser til forslaget i høringsperioden. Der afholdes to offentlige møder i Vordingborg den 29. februar og i Holbæk den 5. marts.

Regionsrådet vil med den nye råstofplan medvirke til, at den ønskede vækst og udvikling i regionen, herunder specielt de store bygge- og anlægsprojekter, understøttes af en tilstrækkelig forsyning med sten, grus, sand, ler og kalk.

Regionsrådet foreslår derfor at ændre væsentligt i udlægget af grave- og interesseområder i forhold til den gældende Råstofplan 2008.

Med det nye forslag til graveområder bliver den planlagte råstofressource forøget med 35 %. Med en samlet restlevetid for råstofressourcen på 24 år, er råstofplanen nu robust nok til at kunne forsyne ikke kun de almindelige bygge- og anlægsaktiviteter med råstoffer, men også til at dække råstofbehovet til projekter, som eksempelvis den kommende faste forbindelse over Femern Bælt. Det giver borgere, kommuner og branche mulighed for at planlægge bæredygtigt og langsigtet.

Peter Jakobsen, formand for Miljø, energi og udviklingsudvalget udtaler, at råstoffernes naturlige fordeling sammen med hensynet til natur, miljø og mennesker er afgørende for, hvor graveområderne bliver udlagt.

- Regionsrådet vil sikre, at råstofindvindingen kan ske i respekt for det omgivende miljø – hvad enten der er tale om naturområder, landsbyer eller byer. Både med de større regionale og de mindre lokale graveområder vil vi sikre, at forsyningen med råstoffer kan ske lokalt. En god geografisk fordeling af graveområderne mindsker transportbehovet; det gavner miljøet, klimaet og råstofpriserne.

Selvom forslaget så vidt muligt tilgodeser både forsyningsmæssige og miljømæssige forhold, så er det ikke muligt helt at undgå interessekonflikter, når der planlægges for et område som råstofindvinding. Derfor holder Region Sjælland to offentlige møder, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage.

FAKTA

Forslag til ny råstofplan

Forslag til Råstofplan 2012-2023, inklusiv miljøvurdering, kan ses på regionens hjemmeside på adressen www.regionsjaelland.dk/raastofplan
Her ligger også den hvidbog, hvor regionen har bemærkninger til indkomne ideer og forslag fra den forudgående 1. offentlige høringsperiode.
Her kan man også nemt finde kort information i Spørgsmål og Svar om råstofplanlægningen

Høringsperioden

Alle kan i perioden fra den 16. januar til den 19. marts 2012 sende indsigelser til forslag til ny råstofplan. Indsigelserne skal sendes til Region Sjælland, Regional Udvikling - jordforurening, Alleen 15, 4180 Sorø, eller som mail til naturmiljo@regionsjaelland.dk, så de er regionen i hænde senest den 19. marts 2012.

Offentlige møder

Region Sjælland inviterer alle interesserede til offentlige møder om råstofplanen: Onsdag den 29. februar, kl. 18-20.30, i festsalen på Psykiatrien i Vordingborg, Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg og mandag den 5. marts, kl. 17-19.30, i auditoriet på Holbæk Sygehus, Indgang L2, Gl. Ringstedvej, 4300 Holbæk, og. Begge møder er inklusiv lettere forplejning.

Kontaktpersoner for pressen:

Peter Jakobsen, Formand for Miljø-. Energi- og Udviklingsudvalget
Tlf. 20 37 01 05

Udviklingschef Jan Huus Vestergaard
Tlf. 24 83 32 68

Oprettet
23.01.12
Opdateret
13.06.17
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52