Søg
 

Milde ord skal forebygge tvang og konflikter i psykiatrien

Pressemeddelelse: Onsdag d. 24. april 2019

Der skal arbejdes systematisk med milde ord, inddragelse og tryghed for at undgå tvang i Psykiatrien i Region Sjælland.

​En donation fra TrygFonden på 973.000 kroner går til indsatsen for at skabe en kultur, der styrker samarbejdet mellem patient og personale, og som samtidig forebygger tvang og konflikter.
Brugen af tvang i psykiatrien skader tilliden mellem patient og personale, og der er i disse år særligt fokus på at undgå bæltefiksering. Med en donation fra TrygFonden på 973.000 kroner skal man nu i Psykiatrien Region Sjælland arbejde mere systematisk med alternative, ikke-medicinske værktøjer, når personalet skal håndtere oprørte patienter - og helst helt forebygge, at patienterne bliver urolige.
 
Det skal ske via en engelsk metode, Safewards-programmet, hvor tillid, tryghed og gode relationer mellem personale og patienter er nøgleord under indlæggelsen.
 
Metoden er med succes afprøvet på bla. to afdelinger i Vordingborg - og skal nu udbredes til alle de psykiatriske afdelinger i Vordingborg og efterfølgende i Slagelse og Roskilde.
  

Startskuddet for kulturændring

Projektleder og specialsygeplejerske i psykiatri, Sabina Beldring fra psykiatrisygehuset i Vordingborg, er begejstret for donationen fra TrygFonden.
 
- Vi er meget glade for, at vi takket være donationen nu kommer i gang med at udbrede Safewards til alle de psykiatriske afdelinger i Region Sjælland, siger Sabina Beldring.
 
- I Psykiatrien har vi en målsætning om at få halveret antallet af bæltefikseringer frem mod 2020. For at lykkes med det skal vi igennem en kulturændring.
 
Vi bruger Safewards-principperne til skabe trygge og rare miljøer, som giver patienerne mere ro og forebygger, at konfliktfyldte situationer udvikler sig. Jeg er overbevist om, at vi kan lette hverdagen for både patienter, pårørende og personalet, siger Sabina Beldring.
 
Et konkret eksempel kan være, at personalet er opmærksom på en patients flashpoint - ting, der trigger angst og uro hos patienten, og som kan udløse en konflikt. Et andet eksempel er, at en afdeling har revet vægge ned og lavet et åbent kontormiljø, så personalet og patienter er tættere på hinanden.
 
Ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg supplerer:
 
- Safewards er en systematisk tilgang, som understøtter den kulturelle og værdimæssige positive udvikling, som psykiatrien er i gang med. Vi arbejder målrettet på, at inddrage patienterne i behandlingsforløbet i langt højere grad end tidligere.
 

Patienten først

Det er TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe tryghed og bl.a. styrke samarbejdet mellem patienter og personale i sundhedsvæsnet.
 
- I TrygFonden arbejder vi for at give alle et trygt møde med sundhedsvæsnet, hvor patienter og pårørende inddrages. Psykiatrien i Region Sjælland har allerede positive erfaringer med Safewards, der har vist gode resultater i forhold til at forbedre kulturen på de afdelinger, hvor metoden er afprøvet. Vi glæder os over at kunne bidrage til den videre udbredelse af Safewards, der kan hjælpe til, at de psykiatriske patienter kommer bedst muligt ud på den anden side af en indlæggelse. Det bliver spændende at følge indsatsen, siger Cathrine Riegels Gudbergsen, formand for TrygFondens regionale råd i Region Sjælland.
 
På de to afdelinger i Vordingborg, der har testet Safewards, er det lykkedes at nedbringe brugen af beroligende medicin, fastholdelser og bæltefikseringer. For at skabe en varig kulturændring skal Safewards implementeres gradvist. Metoden forventes at være færdigudrullet efter to år. 
 

Safewards - De ti interventioner

1. Afklare gensidige forventninger
2. Milde ord
3. Kommunikativ deeskalering
4. Positive ord
5. Støtte ved dårlige nyheder
6. Lær hinanden at kende
7. Hjælp hinanden
8. Beroligende metoder
9. Genskabe tryghed
10. Udskrivelseshilsen
 
Se uddybende forklaring i vedlagte dokument
 

FAKTA - Fald i al slags tvang

Resultatet for alle afdelinger på psykiatrisygehuset i Vordingborg efter indførsel af Safewards på to afdelinger:
 
Beroligende medicin
 
 • Baseline 2011-2013: 153
 • 2017: 263
 • 2018: 114
Fastholdelser
 
 • Baseline 2011-2013: 59
 • 2017: 121
 • 2018: 35
 
Bæltefiksering
 
 • Baseline 2011-2013: 167
 • 2017: 46
 • 2018: 16
Tvang i alt
 
 • Baseline 2011-2013: 379
 • 2017:  431
 • 2018: 185

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.
 
 
Billedtekst:
 
Cathrine Riegels Gudbergsen overrækker Trygfondens donationen på 973.000 kroner.
 
Fra venstre:  Ledende overlæge Thomas Tellier, afdelingssygeplejerske Connie Petersen, Cathrine Riegels Gudbergsen fra Trygf0nden, sygeplejerske Sabina Renee Beldring, Sygeplejerske  Dorte Graulund Olsen,  ledende oversygeplejerske Mia Hesselberg
 
Oprettet
29.04.19
Opdateret
29.04.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52