Søg
 

Medicinvejledning fra læger til læger

Pressemeddelelse: Torsdag d. 21. maj 2015

Den 1. maj åbnede Psykiatriens Medicininformation. Hos den nye hotline kan læger i Region Sjælland, der behandler patienter med psykiske lidelser, få råd og vejledning omkring patienternes medicinering.

47 32 32 42. Som læge i Region Sjælland bør du skrive dig nummeret bag øret. Det er nemlig telefonnummeret til den nye hotline, Psykiatriens Medicininformation.

Psykiatrien, Klinisk Farmakologisk Enhed, Sygehusapoteket og den Regionale Lægemiddelenhed i Region Sjælland er gået sammen om at etablere Psykiatriens Medicininformation til læger i Region Sjælland, der har kontakt med psykiatriske patienter.

Fællesnævneren for henvendelserne til hotlinen er psykiatriske patienter. De psykiatriske patienter har ofte lange behandlingsforløb, der kræver medicinsk behandling, hvilket kan medfører en risiko for bivirkninger eller uheldige samspil mellem lægemidler.

- Der er ofte et kompliceret samspil mellem flere forskellige typer medicin, der skal tages højde for. Det gælder, hvad end det er deres psykisk sygdom eller et forhøjet blodtryk. Samtidig er der store forskelle på menneskers reaktioner på medicinen, forklarer overlæge Gesche Jürgens, der vil tage telefonen hos Psykiatriens Medicininformation.

Læger kan ringe til Psykiatriens Medicininformationen om konkrete problemstillinger vedrørende psykiatriske patienters medicinering, ikke kun i forbindelse med psykiatrisk medicin, men også om andre lægemidler. Hotlinen er bemandet af speciallæger i klinisk farmakologi, og kan derfor tilbyde en lægefaglig dialog omkring den medicinske behandling.

- Vi forventer, at Psykiatriens Medicininformation kan være med til at højne kvaliteten af den medicinske behandling, fordi lægerne har fået en nem og hurtig mulighed for at få råd og vejledning omkring psykiatriske patienters medicinering, udtaler vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland.

Alle svar fra Psykiatriens Medicininformationen registreres i den nationale lægemiddeldatabase. Svarene bliver dermed tilgængelige for andre læger, også uden for Region Sjælland.

Psykiatriens Medicininformation forventer at få spørgsmål omkring medicin og graviditet og amning, ligesom det også forventes, at flere vil spørge til risiko i forbindelse med kombinationer af forskellige lægemidler og bivirkninger til medicin.

Psykiatriens Medicininformation er åben for telefonisk henvendelse alle hverdage fra 9 til 12.

Psykiatriens Medicininformation er en del af et større satspulje-projekt for bedre brug af medicin i psykiatrien. Farmaceuter fra Lægemiddelenheden i Region Sjælland og Sygehusapoteket Region Sjælland tilbyder medicingennemgange af udvalgte patientgrupper, desuden tilbyder de kliniske farmakologer fra Medicininformationen også farmakologiske dialogmøder med de seks kliniske afdelinger i Psykiatrien Region Sjælland. Der tilbydes ligeledes undervisning for speciallæger, praktiserende læger og plejepersonalet på bosteder og plejecentre.


Kontaktoplysninger for pressen:

Konsulent Mette Leth Henriksen, Psykiatrihuset, 54 67 24 26

Overlæge Gesche Jürgens, Klinisk Farmakologisk Enhed, 93 56 60 38

 

Billeder og dokumenter:

• Medicininfo.JPG

 


 
Oprettet
29.05.15
Opdateret
29.05.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52