Søg
 

Livreddende tryghed fra syv medborgere på Fejø

Pressemeddelelse: Mandag d. 19. september 2011

- Jeg er sikker på, at I med jeres tilstedeværelse på et ulykkessted er i stand til, at skabe det nødvendige overblik og ikke mindst skabe den ro og tryghed der er behov for i akut opståede situationer.

- Jeg ved hvad det betyder for en syg eller tilskadekommen, men også de pårørende, at der skabes ro og tryghed på ulykkesstedet.

Ole Marqweis fra Region Sjællands præhospitale udvalg overrakte i lørdags diplomer og uniformsjakker til 7 Fejø-borgere, der nu er 112-akuthjælpere efter en 24 lektioners lang uddannelse i avanceret førstehjælp med blandt brug af hjertestarter og livreddende medicin.

- Der er helt klart tale om en uddannelse der vil komme jeres medmennesker og lokalsamfundet til gode. For det er desværre helt sikkert, at der i fremtiden vil opstå situationer, hvor jeres hjælp kan være afgørende betydning, sagde Ole Marqweis ved overrækkelsen, der foregik ved øens Ældrecenter, hvor det nye 112-akuthjælperskab, som de 7 har nøgler til, står.

112-akuthjælperne er undervist i udvidet førstehjælp og kan blandt andet bruge hjertestarter og livredende medicin, som de har adgang til i dette særlige skab ved Ældrecentret på øen.


- Region Sjælland, Det præhospitale udvalg og ikke mindst jeg vil ønske jer nyudklækkede 112- akuthjælpere tillykke med jeres uddannelse og samtidigt takke jer for, at I har villet engagere jer i den vigtige opgave det er, at hjælpe sine medmennesker når der er behov for det. Jeg er sikker på, at Fejøboerne vil se op til jer og jeres fremtidige indsats.

Ifølge Region Sjællands præhospitale plan etableres ordningen med 112-akuthjælpere på regionens 8 ikke-landfaste øer. De første er etableret på Agersø, Femø, Omø og Sejerø. Lørdag 17. september kom turen til Fejø, og de sidste tre bliver Nekselø, Orø og Askø.

De syv frivillige borgere, der nu er Fejøs 112-akuthjælperteam, fik overrakt diplom af Ole Marqweiss fra regionens Præhospitale Udvalg.


Hvad er en 112-Akuthjælper:

  • Formålet er at styrke den præhospitale indsats i yderområderne ved at uddanne frivillige 112-akuthjælpere, der kan påbegynde førstehjælp så hurtigt som muligt ved akut opstået sygdom og tilskadekomst.
  • En 112 - akuthjælper kan være en person mellem 25 og 70 år fra lokalområdet, som er villig til at lade sig uddanne i udvidet førstehjælp til behandling af akut alvorligt syge og tilskadekomne mennesker.
  • Hele tanken bag akuthjælperbegrebet bygger på de involveredes frivillighed og interesse i at yde en indsats i lokalområdet. På grund af frivilligheden vil der ikke blive udarbejdet en egentlig ansættelseskontrakt, men udelukkende en aftale mellem den pågældende person og Region Sjælland.
  • I den kontrakt fastlægges en fælles forståelse for opgavens omfang, ligeledes vil aftalen forpligtige 112-akuthjælperen til at overholde reglerne om tavshedspligt.
  • Der vil ikke være tale om udarbejdelse af vagtplaner eller lignende. Vedkommende vil stå til rådighed for udrykning i det omfang vedkommende har mulighed herfor 24 timer i døgnet 365 dage om året, og det skal understreges at vedkommende udelukkende rykker ud i de tilfælde hvor vedkommende er ledig hertil, eksempelvis skal den pågældende ikke forlade sin arbejdsplads for at respondere på et udkald.
  • 112-hjælperen vil udelukkende blive sendt til hændelser hvor hurtig førsthjælp er afgørende.

Med de gule uniformer er 112-akuthjælperne meget synlige, når de hurtigt træder i aktion for at skabe tryghed, overblik og give assistance ved akut opstået sygdom og tilskadekomst.


Yderligere oplysninger:

Ole Marqweiss
Præhospitalt Udvalg, Region Sjælland
Tlf. 51 54 20 58

Præhospital driftschef Benny S. Jørgensen, Region Sjælland
Tlf. 40 24 56 83

112-akuthjælper på Fejø Søren Skou
Tlf. 23 23 19 72
112-akuthjælper på Fejø Lisbet Høenbeck
Tlf. 22 83 35 50

Oprettet
06.02.12
Opdateret
13.06.17
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52