Søg
 

Lav uddannelse bremser produktiviteten i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Onsdag d. 12. juli 2017

Virksomhederne i Region Sjælland er mindre effektive end i resten af landet, og i private serviceerhverv er produktiviteten ikke steget i over 20 år. Vi skal give virksomhederne det, de har brug for, siger Jens Stenbæk.

​Hjulene ruller langsommere i Region Sjælland end i resten af landet. Det viser den nye produktivitetsanalyse, som Center for VækstAnalyse har lavet for Region Sjælland. Det er de private serviceerhverv, som tæller alt fra vagter, rengøring og restauranter til konsulenter, der får produktiviteten i Region Sjælland til at sakke bagud, viser analysen. 

- Vi skal give arbejdsstyrken i Region Sjælland et kompetenceløft, så virksomhederne kan rekruttere medarbejdere med de uddannelser og kvalifikationer, der er brug for. Samtidig skal vi blive bedre til at vise virksomhederne fordelene ved at ansætte højtuddannede medarbejdere, siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland. 

I dag bruger servicevirksomhederne i Region Sjælland arbejdskraft med lavere uddannelsesniveau og mindre erfaring end landsgennemsnittet. Derudover er konkurrencen på markedet begrænset, så incitamentet til at effektivisere og skabe innovation er minimalt, lyder konklusionen i rapporten. 

På landsplan ses et lignende mønster med en række serviceerhverv, men Region Sjællands udfordringer er dybere end for Danmark som helhed, skriver Center for VækstAnalyse. 

Eksport er en del af løsningen 

Den lave uddannelse og konkurrence på servicemarkedet kan aflæses direkte i væksten. Timeproduktiviteten i branchen, antallet af varer og serviceydelser som virksomheder producerer per arbejdstime, er i Region Sjælland lavere end for 20 år siden, og regionens virksomheder er typisk små og har fokus på hjemmemarkedet. 

- Vi skal have virksomhederne i Region Sjælland til at tænke større, mere ambitiøst og mere internationalt. Vi får mange nye virksomheder i Region Sjælland, som overlever længe men med svag vækst. Derfor skal vi målrette vores erhvervsstøtte til de virksomheder, der har muligheder for vækst. Det gavner os alle, siger Jens Stenbæk. 

Når produktiviteten stiger, tjener virksomhederne mere, og det påvirker medarbejderne og dermed husholdningerne i regionen. Hvis produktiviteten derimod står i stampe eller ligefrem går tilbage, som det sker i Region Sjælland, lægger det en dæmper på væksten og velstanden i regionen. 

Andre erhverv holder hjulene i gang 

På andre markeder kører hjulene hurtigt, og finanskrisen har sluppet sit tag i blandt andet landbrugsbranchen, som over de sidste 20 år har øget produktiviteten med seks procent om året. Siden 2009 har industrien også oplevet markant øget produktion med næsten ni procent, mens industrien på landsplan er steget knap fem procent. 

- Vi kan se af analysen, at vi arbejder med mange af de rigtige indsatser i regionsrådet og Vækstforum, såsom tiltrækning af investeringer, øget eksport og mere uddannelse. Serviceerhvervenes udfordring med at hæve effektiviteten bør få et øget fokus, så også produktiviteten stiger der, siger Jens Stenbæk. 

Regionsrådet og Vækstforum vil bruge analysen fra Center for VækstAnalyse i udviklingen af den Regionale Vækst og Udviklingsstrategi, der gælder for 2019-2022. 


Læs hele produktivitetsanalysen her:

http://www.regionsjaelland.dk/publikationer/Sider/Produktivitetsanalyse.aspx

Fakta:

Derfor er produktiviteten lavere i Region Sjælland

  • Servicevirksomhederne i Region Sjælland anvender mindre fysisk kapital som for eksempel maskiner, inventar og IT end tilsvarende virksomheder i resten af landet.

  • Kvaliteten af den arbejdskraft, der anvendes i servicevirksomhederne, i form af uddannelse og erhvervserfaring er lav sammenlignet med virksomheder i resten af landet.

  • Sjællandske servicevirksomheder anvender arbejdskraft og fysisk kapital mindre effektivt end for 10 år siden og på et lavere niveau end landsgennemsnittet; det er især udtalt i handelsbranchen og indenfor erhvervsservice. Faldet skyldes både lavere effektivitet internt i virksomhederne og at produktionsressourcerne i dag er mindre effektivt fordelt mellem høj- og lavproduktive virksomheder i dag end tidligere.

Kilde: Produktivitetsanalysen

Sådan kan produktiviteten hæves

  • Internationalisering. Det gør virksomhedernes markeder større og giver stærke tilskyndelser til at hæve produktiviteten.

  • Forbedret virksomhedsdynamik. Det skal være nemt at etablere ny virksomhed, men der bør også være fokus på de efterfølgende muligheder for at skaffe kvalificeret arbejdskraft og at finansiere udvidelser.

  • Kvalificeret arbejdskraft. Medarbejdere skal opkvalificeres og virksomheder tilskyndes til at ansætte flere højtuddannede.

  • Investeringer i digital omstilling. Succesfuld digital omstilling er en vigtig produktivitetsdriver. Det gælder virksomhedernes muligheder for at finansiere anskaffelse af IT og ny teknologi og deres evne til at implementere og anvende den ny teknologi optimalt.

Kilde: Produktivitetsanalysen

Produktivitetsanalysen

Center for VækstAnalyse analyserer den økonomiske udvikling i Region Sjælland og skaber faktabaseret viden til beslutningstagere og erhvervsfremmemedarbejdere, der arbejder for vækst i virksomhederne. Center for VækstAnalyse har i foråret udarbejdet produktivitetsanalysen i tæt samarbejde med Region Sjælland.

Analysen tager udgangspunkt i en beskrivelse af timeproduktiviteten i Region Sjælland set i forhold til udviklingen i de øvrige regioner. Der er særligt fokus på at afdække de bagvedliggende årsager til den lave produktivitetsvækst gennem en dybdegående analyse baseret på virksomhedsdata fra Danmarks Statistik.


Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, mobil 20 37 11 98

 
 
 
 
Oprettet
12.07.17
Opdateret
12.07.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52