Søg
 

Kraftigt stigende udgiftspres i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Mandag d. 22. juni 2015

Region Sjælland kan risikere en ubalance i næste års budget på en halv milliard kroner. Det er især stigende udgifter til medicin, som sætter økonomien under voldsomt pres.

​En analyse viser, at regionen næste år skal bruge mindst 335 millioner kroner ekstra på medicin.

En kraftig stigning i udgifterne til medicin betyder, at Region Sjælland næste år får en ekstraregning på mindst 335 millioner kroner. Det viser en analyse af regionens økonomi.

Foruden de stigende medicinudgifter er der også store stigninger på såkaldt ”vanskeligt styrbare områder”, for eksempel udgifter til respiratorpatienter og til behandling af patienter uden for regionen. Her skal der findes ekstra 130 millioner kroner i 2016.

Sammen med andre ekstraudgifter på 35 millioner kroner efterlader det Region Sjælland med en samlet strukturel ubalance på en halv milliard kroner i næste års budget, hvis ikke den kommende regering er indstillet på at tage højde herfor i forhandlingerne med regionerne om den økonomiske ramme for 2016.

Økonomiforhandlinger med regering

Region Sjælland går nu i gang med at udarbejde en handlingsplan, som skal sikre balance på budgettet.

Formandsskabet i Region Sjælland peger på, at især de stigende medicinudgifter bliver et vigtigt tema, når regionerne skal mødes til økonomiforhandlinger med en ny regering. Regionsrådsformand Jens Stenbæk,

1. næstformand Peter Jacobsen og 2. næstformand Susanne Lundvald, ser det som helt centralt, at de stigende medicinudgifter kompenseres fuldt i økonomiforhandlingerne.

- Vi har i den netop overståede valgkamp noteret os, at der blev givet løfter om penge til de stigende medicinudgifter. Her er det vigtigt at sige, at der ikke blot er brug for et tilskud til at klare de massivt stigende udgifter, men at vi i regionerne skal kompenseres fuldt ud for disse ekstraudgifter.

Hvis økonomiforhandlingerne skulle ende op med at efterlade Region Sjælland med en stor ekstraregning til medicin, vil det få markante konsekvenser.

- Så kigger vi ind i en meget stor udfordring med besparelser, som ikke kan undgå at påvirke behandlingen af patienterne.

Også besparelser i 2015

Region Sjælland er allerede i 2015 presset af stigende medicinudgifter, der for alvor tog fart for nogle måneder siden. I april måtte Region Sjælland således melde ud, at der i 2015 skal hentes besparelser på 160 millioner kroner på grund af stigende medicinudgifter. Den udfordring løses i indeværende år uden generelle afskedigelsesrunder men med blandt andet ansættelsesstop, effektiviseringstiltag og generel tilbageholdenhed på Region Sjællands sygehuse, psykiatri og andre institutioner.

- Men vi bliver nu nødt til at bede administrationen om hen over sommeren at udarbejde et budgetforslag for 2016, som tager højde for, at Region Sjælland måske selv kommer til at hente i størrelsesordenen 280 millioner kroner af den forventede regning på en halv milliard kroner i 2016. At skulle hente et beløb i den størrelsesorden kan ikke undgå at øve mærkbar indflydelse på Region Sjællands aktiviteter på sundhedsområdet. Vi må nu afvente, om der er en afklaring med den nye regering i forhold til den økonomiske ramme for 2016, når Regionsrådet skal behandle budgetforslaget i august måned, udtaler formandsskabet i Region Sjælland.

Forudsætninger holder ikke

Formandsskabet understreger, at regionens økonomi i 2015 ville være robust, hvis forudsætninger om udviklingen i medicinudgifterne holdt.

- Økonomiaftalen for 2015 med staten bygger på forudsætninger om et fald i udgifterne til sygesikringsmedicin - altså regionens tilskud til borgernes medicinkøb - og en vis stigning i udgifterne til særlig dyr sygehusmedicin. Men forudsætningerne holder ikke.

Danske Regioner har argumenteret, at man må begynde at tage prisen med i vurderingen, når ny medicin tages i brug. Det er nødvendigt at prioritere noget af den dyre medicin fra, hvis sygehusenes budgetter skal hænge sammen i de kommende år.

- Vi bliver nødt til at prioritere ny medicin skarpt i forhold til pris og virkning. Der kan for eksempel være medicin, hvor bivirkningerne er større end nytteværdien. Den problematik bliver vi nødt til at forholde os til. Alt andet er at lukke øjnene for virkeligheden, siger Jens Stenbæk, Peter Jacobsen og Susanne Lundvald.

 

Fakta

  • Region Sjælland har et årligt budget på cirka 17 milliarder kroner og godt 17.000 ansatte.
  • Region Sjælland har i 2015 budgetteret med medicinudgifter på knap 1,5 milliarder kroner.
  • De samlede medicinudgifter i Region Sjælland vil med en stigning på mindst 335 millioner kroner i 2016 således vokse til godt 1,8 milliarder kroner.
  • Kigger man længere frem, vil merudgifterne til medicin stige endnu mere. I 2017 forventes merudgifterne i Region Sjælland til medicin at stige med 450 millioner kroner og i 2018 estimeres med en stigning på 600 millioner kroner.

 


Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, Regionsrådsformand, Region Sjælland, 20 37 11 98

Peter Jacobsen, 1. næstformand, Region Sjælland, 20 37 01 05

Susanne Lundvald, 2. næstformand, Region Sjælland, 29 79 71 12

 

 

 

 

 

 

Oprettet
23.06.15
Opdateret
26.09.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52