Søg
 

Kræftafdelinger har ikke dokumenteret godt nok

Pressemeddelelse: Fredag d. 21. december 2018

Region Sjælland har indberettet 113 kræftforløb med mangelfuld journalføring til Sundhedsstyrelsen. 

​Patienternes maksimale ventetid på behandling var overskredet, og årsagen var ikke noteret i journalen, som man skal. De 113 patienter er kontaktet, og der er strammet op på arbejdsgangene.​


113 kræftpatienter fra Region Sjælland har i 2017 og 2018 fået udskudt deres behandling, uden at årsagen er blevet noteret i patienternes journaler. I samme periode blev der i alt behandlet 3889 kræftpatienter i Region Sjælland. I cirka tre procent af forløbene var bekendtgørelsen for maksimale ventetider således ikke overholdt. Størstedelen af indberetningerne handler om ventetider på operationer for brystkræft. Det viser en intern undersøgelse, som Region Sjælland har foretaget.
 
Koncerndirektør Leif Panduro Jensen beklager overfor patienterne, at den maksimale ventetid er ikke har været overholdt, og at årsagen ikke er blevet dokumenteret i de 113 journaler:
 
- For kræftpatienter er det særlig vigtigt med hurtig behandling, og der må ikke være den mindste tvivl om de aftaler, vi laver med patienten undervejs, når der er gode grunde til at vente. Derfor er det helt afgørende, at vi overholder dokumentationskravene og får skrevet alt ind. Det her er slet ikke godt nok, siger koncerndirektør Leif Panduro Jensen.
 
Region Sjælland har kontaktet alle 113 patienter, og deres forløb er blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen. Indberetningerne handler om ventetider og ikke om kvaliteten af den behandling, kræftpatienterne har fået, understreger Leif Panduro Jensen.
 

Stikprøve og intern undersøgelse

Det var en stikprøve fra Rigsrevisionen, der hen over sommeren førte Region Sjælland på sporet af den mangelfulde journalføring. Rigsrevisionen har undersøgt kræftforløb fra hele landet, heraf 66 fra Region Sjælland. I cirka 30 procent af patientforløbene fra Region Sjællands stikprøve var bekendtgørelsen om maksimale ventetider ikke overholdt, fordi ventetiden var overskredet uden dokumentation for årsagen.
 
- Det høje tal kom bag på os, så vi gik straks i gang med at undersøge alle journaler for kræftpatienter i 2017 og 2018, hvor de maksimale ventetider var overskredet. Desværre fandt vi yderligere 113 tilfælde, hvor årsagen til overskridelsen ikke var dokumenteret. Vores undersøgelse viser også, at det især er Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, der har lavet mangelfuld journalføring for kræftpatienterne. Det skyldes en blanding af travlhed og uopmærksomhed i forhold til rutiner med journalføringen. Begge dele har vi allerede fulgt op på, siger vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, Beth Lilja.
 
Vicedirektør Beth Lilja forklarer, at netop Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling har været særligt udfordret, fordi afdelingen har manglet speciallæger til at operere. Der er nu ansat flere brystkirurger på Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling, og der er kommet mere opmærksomhed på hvert enkelt patientforløb.
 

Hurtig behandling er topprioritet

Fra politisk side er det en topprioritet, at kræftpatienter i Region Sjælland skal tilbydes hurtig behandling. I sygehusenes driftsaftaler for 2019 er det skrevet ind som mål, at bekendtgørelsen om maksimale ventetider på kræftområdet skal overholdes 100 procent.
 
Rigsrevisionens rapport om rettidighed i indsats for kræftpatienter udkom onsdag med kritik af både regioner og Sundhedsministeriet. Rigsrevisionen vurderer, at regionerne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at kræftpatienter får en rettidig indsats. Sundhedsministeriet har, mener Rigsrevisionen, ikke understøttet regionerne tilstrækkeligt.
 
Fakta: Indsatser for at få ventetider ned
Region Sjællands undersøgelse viser, at det især er Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, der ikke har dokumenteret årsager til overskridelser af ventetider. Det er der nu rettet op på med nye rutiner, blandt andet:
  • ​"Opmærksomhedssedler" på alle patientforløb, der tydeliggør, hvorvidt forløbet overholder eller ikke overholder maksimale ventetider
  • Undervisning af den samlede personalegruppe ved ugentlige tavlemøder
  • Ugentlig opfølgning fra Afdelingsledelse til Sygehusledelse
Afdelingen har desuden ansat to speciallæger på konsulentniveau, en tredje starter medio januar 2019

Kontaktoplysninger for pressen

Koncerndirektør Leif Panduro Jensen, Region Sjælland - 71 75 12 00
Vicedirektør Beth Lilja, Sjællands Universitetshospital - 21 48 85 86Oprettet
21.12.18
Opdateret
21.12.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52