Søg
 

Kommuner og Region er fælles om indsats mod resistent bakterie

Pressemeddelelse: Onsdag d. 21. december 2011

Kommunerne har i tæt samarbejde med Region Sjælland etableret en effektiv indsats mod udbredelsen af en resistent MRSA-bakterie blandt især ældre medborgere.

Derfor har både kommunerne og regionen besluttet at indgå en aftale om at afsætte i alt næsten 2 mio. kr. til at videreføre indsatsen efter en 2-årig projektperiode.

- Man kan sagtens være smittet med MRSA-bakterien uden at være syg . Men bakterien kan inficere sår og urinvejskatetere, og den er resistent overfor de fleste antibiotika. Derfor handler vores indsats bl.a. om at beskytte ældre på plejehjem og borgere i hjemmeplejen, så de ikke får MRSA-infektionen af raske smittebærere – personale eller familiemedlemmer. Vi har i kommunerne i tæt samarbejde med regionen fået opbygget en rigtig god indsats mod udbredelsen af MRSA-bakterien, og jeg er glad for, at vi kan fortsætte arbejdet med vores fælles MRSA-klinik, siger Marie Stærke der er borgmester i Køge Kommune og medlem af Sundhedskoordinationsudvalget.

Udvalget, som har repræsentanter for både region, kommuner og praktiserende læger, satte MRSA-projektet i gang for godt 2 år siden.

MRSA-klinikken, der har til huse på Slagelse Sygehus, har tilknyttet en speciallæge, men den udfarende kraft ligger hos to hygiejnesygeplejersker.

Både på sygehusene, hos de praktiserende læger og i kommunerne gøres en særlig indsats for at forebygge udbredelsen af den resistente MRSA-bakterie. I kommunerne skerdet blandt andet i hjemmeplejen, på plejehjem, i ældreboliger. Men også i tandplejen, på institutioner og bofællesskaber for børn og unge med handicap.

- Det er vigtigt at kunne arbejde tæt sammen om en opgave som denne. Som i andre tilfælde har det også her vist sig, at regionen og kommunerne kan løse opgaver effektivt i Region Sjælland. Sundhedsministeriet har også fået øje på vores måde at gribe MRSA-udfordringen an på og vil derfor udbrede vores erfaringer til det øvrige land, siger Sundhedskoordinationsudvalgets formand Nicolai Nicolaisen fra Regionsrådet.

Fakta

Finansiering:

 • Kommunerne og Regionen har afsat cirka 2 kroner pr. borger til drift af den fælles MRSA-klinik.
 • Det koster omkring 35.000 kr. om året for de mindste kommuner som Solrød og Stevns – og omkring 125.000 for de største kommuner Roskilde og Næstved.
 • Region Sjællands andel er godt en halv millioner kroner.

Indsats:

 • Begrænse smitte ved blandt andet at rådgive om hygiejne.
 • Podetagning for at tjekke om man har den særlige MRSA-bakterie. (Hver tredje dansker har lignende bakterier, der ikke er resistente).

Historie:

 • Forekomsten af MRSA-infektioner er steget over de senere år i Danmark. Tidligere blev MRSA især fundet hos patienter på sygehuse, der var smittet i udlandet. Som noget nyt spreder bakterien sig uden for sygehusene, for eksempel på plejehjem.
 • Forekomsten er stadig lav i forhold til mange andre lande i Europa.
 • Det er vigtigt at holde forekomsten på et lavt niveau – både for at forebygge alvorlige sygdomstilfælde, men også for at Danmark kan bibeholde en restriktiv antibiotikastrategi.

Sundhedskoordinationsudvalget har 12 medlemmer:

 • 5 fra kommunerne: Marie Stærke (Køge), Birgitte Steen Jørgensen (Vordingborg), Michael Jensen (Sorø), Per Hovmand (Sorø) og Lena Holm Jensen (Lejre)
 • 5 fra Regionsrådet: Nicolai Nicolaisen, Kirsten Devantier, Kai Nielsen, Ellen Manelius Knudsen og Jørn Christensen
 • 2 praktiserende læger: Mette Bodil Møller (PLO) og Jette Maria Elbrønd/Johan Ludvig Reventlow (PLO)..

Yderligere oplysninger:

Marie Stærke
Medlem af Sundhedskoordinationsudvalget
Borgmester, Køge Kommune
Tlf. 56 67 26 00

Nicolai Nicolaisen
Formand i Sundhedskoordinationsudvalget
Regionsrådet, Region Sjælland
Tlf. 60 64 51 13

Oprettet
30.12.11
Opdateret
13.06.17
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52