Søg
 

Kofoedsminde styrker bemandingen og sikkerheden

Pressemeddelelse: Torsdag d. 29. marts 2012

Regionsrådet i Region Sjælland vedtog i dag at ansætte yderligere 16 medarbejdere på specialinstitutionen Kofoedsminde for kriminelle udviklingshæmmede. Den ekstra bemanding skal forebygge risikoen for vold mod personalet.

Baggrunden er en ændring i beboergruppen med et stigende antal unge beboere med massive adfærdsproblemer - med vold og trusler om vold til følge. Der opstår dagligt konflikter imellem beboerne, som gør det nødvendigt, at mindst to eller tre medarbejdere er til stede for at stoppe eller forebygge konflikter. I de tilspidsede situationer er der samtidig brug for mandskab, der kan tage sig af de andre beboere.

Kofoedsminde har gennemført et stort forebyggelsesprojekt i forhold til risiko for vold på arbejdspladsen, herunder uddannelse af medarbejdere, risikovurdering og -styring af beboerne, bedre fysiske forhold med eneværelser, flere muligheder for at slå alarm, og at arbejdet er tilrettelagt, så f.eks. nattevagter ikke bevæger sig rundt alene, men altid går sammen med en kollega. 

- Vi har med beslutningen om at øge normeringen på Kofoedesminde taget hånd om at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø i det vanskelige arbejde de dagligt udfører, siger udvalgsformand Kirsten Devantier, Psykiatri-  og socialudvalget.

Siden efteråret 2011 har der ad hoc været en tættere personaledækning omkring beboere med særlig farlig og problemskabende adfærd. Der er nu foretaget en analyse af, hvad der mere permanent skal til for at forebygge voldsrisikoen og sikre et forsvarligt psykisk arbejdsmiljø.

Derfor oprettes nu i alt 16 ekstra stillinger, dels til et korps af medarbejdere med socialpædagogisk uddannelse, der fleksibelt kan sættes ind i de boafsnit, hvor udfordringerne er størst. Desuden ansættes der ekstra nattevagter.

Der foregår løbende dialog og samarbejde med Arbejdstilsynet, som har stillet krav om, at Kofoedsminde arbejder på at forebygge voldsrisikoen.

Yderligere oplysninger:
Kirsten Devantier, formand for Psykiatri- og socialudvalget, mobil 40 62 75 04
Forstander Hans Christian Hansen, Kofoedsminde, mobil 25 43 46 50

Oprettet
29.03.12
Opdateret
15.08.19
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52