Søg
 

Imponeret sundhedsminister besøgte Næstved Sygehus

Pressemeddelelse: Onsdag d. 08. januar 2014

Sundhedsminister Astrid Krag har netop besøgt Fødeafdelingen på Næstved Sygehus for at høre om projekt ’Sikre fødsler’, der skal halvere antallet af børn, der får for lidt ilt under fødslen.

Regionsrådsformand Jens Stenbæk bød sundhedsminister Astrid Krag velkommen til et besøg i Fødeafdelingen. Sundhedsministeren stillede mange spørgsmål under besøget og var tydeligt imponeret over Næstved Sygehus’ indsats.

- Jeg har glædet mig til at høre mere om projektet og få større indblik i, hvordan man konkret arbejder med at uddanne personalet og styrke patientsikkerheden på Fødeafdelingen i Næstved. For det er utrolig vigtigt, at de gravide kan være trygge, og at både mor og barn får den bedste start på deres nye tilværelse, sagde sundhedsminister Astrid Krag under besøget på Næstved Sygehus.

Astrid Krag, Jens Stenbæk og Susanne Pouplier_446.jpg
Sundhedsminister Astrid Krag og regionsrådsformand Jens Stenbæk lytter til overlæge Susanne Pouplier, der fortæller om brugen af sugekop, som også er et fokusområde i ’Sikre fødsler’. To jordemødre og en fødselslæge samarbejder tæt i de tilfælde, hvor det er skønnet nødvendigt at bruge sugekop for at få barnet født, sagde overlæge Susanne Pouplier.

Sikre fødsler

 Chefjordemoder Ellen Tobiassen fastslog, at vi har sikre fødsler i Danmark, men fødeafdelingerne vil gerne gøre det endnu bedre.

- På landsplan er der cirka 10 børn om året, hvor iltmangel under fødslen er så alvorlig, at det kan føre til en erstatningssag. Hos os er det noget, vi ser hvert tredje eller fjerde år, fortalte chefjordemoder Ellen Tobiassen.

På Fødeafdelingen på Næstved Sygehus har alle bestået et e-lærings kursus og været af sted på et endags-kursus i tolkning af de kurver, der viser barnets hjertelyd og moderens veer.

- Vi gør os altid umage med alle fødsler, men det skal ikke afholde os fra at blive endnu bedre i det daglige arbejde. Rutinerne skal være på plads, døgnet rundt, i weekenden og i julen, sagde jordemoderleder Signe Frederiksen.

Systematik giver resultater 

Som en del af projekt ’Sikre fødsler’ er der opsat en tjekliste på væggen i alle fødestuer. Her noterer jordemoderen sammen med den fødende alle vigtige oplysninger lige fra kvindens navn og blodtype, om barnet kommer til tiden og om der er særlige risici ved fødslen. Mindst hver fjerde time og ved hvert vagtskifte bliver tjeklisten og status på mor og barn gennemgået.

Den øgede systematik og arbejdet med tjeklisten på fødestuerne er begyndt at give resultater.

- Store fødesteder melder om et fald i brugen af ve-stimulation på 40 procent. Vi kan også skimte en lignende tendens, fortalte jordemoder Pernille Dyre.

Fakta

- Projekt Sikre fødsler er en fælles national indsats.

- Fødselslæger og jordemødre får ekstra træning i at overvåge moderens veer og barnets hjertelyd.

- Målet er at halvere antallet af børn, der oplever iltmangel ved fødslen.

 - Det rammer hvert år mellem 500 og 700 børn (ud af ca. 60.000 fødsler) i Danmark. Omkring 10 nyfødte får alvorlige skader.

 - Projektet er udviklet af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Pædiatri, Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Patientforeningen, Danske Regioner og de fem regioner. 

Kontaktoplysninger for pressen 

Ellen Tobiassen, ledende chefjordemoder, Næstved Sygehus, tlf. 30 62 40 50

Oprettet
08.01.14
Opdateret
08.01.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52