Søg
 

Hurtigere behandling af patienter i skadestuen

Pressemeddelelse: Mandag d. 30. april 2012

Der er nu fundet en løsning på problemet med lang ventetid for skadepatienter i Akutafdelingen på Slagelse Sygehus.
- Det har ikke været godt nok, men nu sker der noget, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen.

Regionsrådets Forrretningsudvalg fik mandag en orientering om, hvordan Sygehusledelsen vil sikre, at patienterne vil opleve en høj service, høj kvalitet og betydeligt kortere ventetid.

Her og nu er følgende løsninger sat i værk:

Fast track
I Akutafdelingen på Slagelse Sygehus er der et såkaldt ”fast-track” til de almindelige skadepatienter. Dette hurtige spor må ikke længere blive stoppet, hvis der ankommer traumepatienter, f.eks. hårdt kvæstede ulykkesofre, eller opstår anden travlhed på Akutafdelingen, der også modtager syge patienter til indlæggelse.

I ekstraordinære situationer, hvor der er et meget stort pres på Akutafdelingen, vil der blive indkaldt ekstra personale for at undgå lang ventetid.

Information
Patienterne i venteværelset skal løbende være orienteret om ventetiden på behandling. Ved længere ventetid skal patienterne orienteres om eventuel mulighed for hurtigere behandling på en anden akutafdeling eller skadestue.

Regionens akuttelefon, som man altid først skal ringe til for at få en aftale på skadestuen, skal være ekstra opmærksom på at sende patienterne til andre sygehuse, hvis der er længere ventetid i Slagelse.

Gennemgang af hele akutfunktionen
- Vi skal også sikre løsninger på længere sigt, fastslår Steen Bach Nielsen.

- Derfor skal hele organiseringen af modtagelsen af akutte patienter på Slagelse Sygehus gennemgås systematisk i samarbejde med Sygehusledelsen. Desuden skal der udveksles erfaringer mellem sygehusene, så alle fire akutafdelinger i Slagelse, Holbæk, Køge og Nykøbing F. leverer en ensartet høj service og kvalitet.

Kontaktperson for pressen:

Steen Bach Nielsen, formand for Regionsrådet, 30 61 64 46

 
Oprettet
23.04.12
Opdateret
14.06.13
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52