Søg
 

Hurtig kontakt ved sygefravær i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 19. marts 2019

Hurtig og hyppigere kontakt skal forebygge lange sygeperioder blandt Region Sjællands medarbejdere. De nye rammer for opfølgning af sygefravær handler om mere omsorg, ikke om mere kontrol, siger Gitte ​Simoni, formand for Udvalget for

​Arbejdsmiljø og rekruttering.​


Når medarbejderne i Region Sjælland bliver syge, skal der fremover sættes hurtigere ind. Lederen skal have kontakt med den syge medarbejder senest på tredjedagen efter sygemeldingen og igen otte og 15 dage efter, medarbejderen meldte sig syg. Det skal være med til at nedbringe sygefraværet blandt regionens godt 18.000 medarbejdere. Samtidig skal de nye retningslinjer gøre det nemmere at planlægge afdelingernes opgaver ved sygefravær. 

- Det er selvfølgelig helt i orden at blive syg. Vi skal sørge for, at årsagen til fraværet ikke findes i mangel på omsorg og kontakt fra arbejdsstedet. God og rettidig kommunikation er vigtig, for er du først langtidssyg, kan det blive svært at vende tilbage til arbejdet igen. Derfor sætter vi ind med hurtigere og tættere kontakt ved sygdom. Det handler om mere omsorg for Region Sjællands medarbejdere, ikke om mere kontrol, siger Gitte Simoni, formand for Regionsrådets udvalg for Arbejdsmarked og rekruttering.

Ved de tidlige samtaler skal ledelsen undersøge, hvad arbejdspladsen kan gøre for at få medarbejderen hurtigt tilbage til kollegerne igen. Region Sjælland skal være en rummelig arbejdsplads, hvor man er klar til at gøre noget ekstra for at få medarbejderne til at trives, forklarer administrerende direktør Per Bennetsen:  

- Vi ønsker bestemt ikke at presse medarbejdere til at komme på arbejde igen, før de er klar. Derimod skal vi blive bedre til at håndtere sygemeldingerne. Både af hensyn til medarbejderen, der er ramt, og af hensyn til kollegerne, som skal overtage opgaver og vagter under sygemeldingen. Det er en ledelsesopgave, som skal løses med stor fingerspidsfornemmelse. Her er de nye retningslinjer en hjælp, så alle parter er klar over, hvad der skal ske hvornår, siger Per Bennetsen.

Styrker arbejdsmiljøet

Regionsrådet i Region Sjælland har en målsætning om at nedbringe sygefraværet i Region Sjælland med ti procent frem mod 2021. Det er - sammen med et øget fokus på et godt arbejdsmiljø - baggrunden for, at der nu kommer nye retningslinjer om hurtigere opfølgning på sygefravær. Regionsrådets udvalg for Arbejdsmiljø og rekruttering har givet retning på arbejdet, og forslaget om den såkaldte 3-8-15 model er udviklet sammen med medarbejderne i MED-Hovedudvalget. Fra april og frem skal modellen drøftes i alle MED-udvalg, så man her kan aftale, hvordan modellen skal bruges i det daglige, oplyser Margrethe Boel, der er næstformand i regionens øverste samarbejdsudvalg:

- Rammerne skal passe til den enkelte arbejdsplads og ikke være alt for firkantede. Det er for eksempel derfor, vi har valgt, at der skal være kontakt senest på tredje sygedag, for det er ikke alle steder, man melder sig syg til egen leder.  Det vigtige er, at vi sikrer, at der bliver taget hånd om alle medarbejdere ved sygdom, så vi kan tage eventuelle problemer i opløbet. Arbejdsmiljø og sygemeldinger hænger sammen, og jeg tror på, at vi styrker arbejdsmiljøet med den hurtige opfølgning på sygefravær, siger hun.

Den første sygesamtale har fokus på omsorg og praktiske forhold. Ved de næste samtaler, som skal ske senest på ottende og 15. sygedag, skal lederen spørge ind til, hvad arbejdspladsen kan gøre for at hjælpe medarbejderen tilbage på job igen. Forskning viser, at hvis lederen indleder en omsorgsdialog igen på ottendedagen, kan det sænke risikoen for, at sygemeldingen bliver til langtidsfravær. Kontakten igen på 15. sygefraværsdag skal ses i sammenhæng med, at Region Sjællands sygefraværspolitik fra dette tidspunkt definerer sygefraværet som længerevarende. 

Samtidig med den hurtigere og hyppigere opfølgning i forhold til den sygemeldte medarbejder, skal der være et øget fokus på sygefravær i MED-udvalg og ledelse.   

Den hurtigere og hyppigere opfølgning indfases fra 1. april og anvendes på alle regionens arbejdspladser senest 1. september.​
Oprettet
19.03.19
Opdateret
19.03.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52