Søg
 

Holbæk Sygehus skal forske i samtalen ved livets afslutning

Pressemeddelelse: Fredag d. 13. april 2018

Lægerne på landets sygehuse kan i dag forlænge livet for patienter med livstruende og kroniske sygdomme. Men hvem taler med patienterne om, hvilke ønsker de har for deres sidste tid i livet?

​​Med støtte fra Novo Nordisk Fonden starter Holbæk Sygehus nu et forskningsprojekt, der kan hjælpe personalet på landets sygehuse til at tage ’den nødvendige samtale’ om livets afslutning sammen med patienterne og deres pårørende. Næsten hver anden dansker dør på et sygehus.

Et forskningsprojekt på Holbæk Sygehus skal nu afdække, hvordan patienter, pårørende og personale håndterer et af livets sværeste spørgsmål, nemlig ’hvordan ønsker jeg, at min sidste tid i livet skal være?’ Projektet forventes at kunne bidrage med ny og vigtig viden om, hvordan samtaler om livets afslutning kan blive mindre svære for alle involverede.

– På danske sygehuse har vi ikke tradition for at arbejde systematisk med de svære samtaler om døden. Ofte glemmer vi at spørge om, hvad patienten ønsker sig, eller også kommer vi for sent, så patienten ikke længere er klar i hovedet til at træffe en velovervejet beslutning. Det vil vi gerne lave om på med det nye projekt. Vi vil gerne give alle sundhedsprofessionelle et redskab, så de kan føle sig godt rustet til at tage samtalen i tide, siger postdoc og klinisk sygeplejespecialist på Holbæk Sygehus Heidi Maria Bergenholtz, som står for projektet, der er opdelt i fire selvstændige studier.

Først vil fortællingen om den nuværende praksis med samtaler ved livets afslutning blive undersøgt ved hjælp af observationsstudier. Derefter vil der blive arbejdet med at tilpasse en udenlandsk screeningsmetode, så den passer i en dansk kontekst. Metoden skal hjælpe de sundhedsprofessionelle med at identificere de patienter, der har behov for palliativ (lindrende) behandling. Som det tredje element i projektet bliver patienter og pårørende interviewet om deres ønsker til samtalen. Til sidst vil Heidi Maria Bergenholtz og hendes samarbejdspartnere udvikle et konkret samtaleredskab, der kan bruges af læger og sygeplejersker, når de møder den uhelbredeligt syge eller døende patient.

Den nødvendige samtale

På Holbæk Sygehus er et sæt retningslinjer om ’den nødvendige samtale’ ved at blive udarbejdet. Her er det afgørende, at patienten får mulighed for selv at træffe essentielle valg. Skal den medicinske indsats for eksempel erstattes af lindrende behandling? Ønsker patienten at blive genoplivet ved hjertestop?

– Som sygehus skal vi turde tage samtalen med patienten og de pårørende på det rette tidspunkt. Det handler om at styrke patientens ret til selvbestemmelse, når målet ikke længere er helbredelse, men hvor det handler om at sikre så meget ’livskvalitet’ som muligt. Og i sidste ende en værdig død. Dette er en udfordrende læreproces for os, fordi vi som læger og sygeplejersker er opdraget til at redde liv. Men både af etiske grunde og fordi vi vil være et patientvenligt sygehus, er vi fast besluttede på at gå ned ad den vej. Jeg håber, at projektet ikke kun kommer til at gavne vores egne patienter, men også patienter andre steder i landet, siger vicedirektør på Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen.

Novo Nordisk Fonden støtter projektet

Heidi Maria Bergenholtz’ treårige forskningsprojekt har netop modtaget en økonomisk håndsrækning i form af et postdoc-stipendium fra Novo Nordisk Fonden, der blandt andet yder støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål. Stipendiet på 1,1 mio. kr. blev overrakt i forbindelse med fondens sygeplejefaglige dag den 12. april 2018.

Ifølge de nyeste tal fra Sundhedsdatastyrelsen var andelen af personer, der dør på et sygehus, på 43 pct. i 2016.

Foto:


​Kontaktoplysninger for pressen

Postdoc og klinisk sygeplejespecialist Heidi Maria Bergenholtz, 20 76 11 16

Lægefaglig vicedirektør Knut Borch-Johnsen, 61 14 09 89 

Kommunikationskonsulent Thomas Danielsen, 93 56 78 15

 


 

Oprettet
13.04.18
Opdateret
13.04.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52