Søg
 

Høring om råstoffer i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Onsdag d. 14. januar 2015

En ny råstofplan for Region Sjælland skal ligge klar i 2017. Regionens borgere og virksomheder inviteres allerede nu til at komme med deres bemærkninger, idéer og ønsker til en kommende råstofplan.

Der er i Region Sjælland brug for flere råstoffer som grus, sten og kalk til fremtidens store infrastrukturprojekter i regionen med byggerier af blandt andet jernbaner, veje og sygehuse. Som led i råstofplanlægningen i Region Sjælland kan borgere og virksomheder nu give deres bemærkninger, idéer og ønsker til en kommende råstofplan. Det sker som første skridt i en lang proces som skal lede frem til, at en ny råstofplan ligger klar til beslutning i Regionsrådet i begyndelsen af 2017. Inden da bliver der rig lejlighed for borgere, organisationer og andre myndigheder til at give deres synspunkter til kende. Når udkastet til en råstofplan ligger klar i 2017, vil denne også blive sendt i offentlig høring.

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for trafik, klima og ressourcer i Region Sjælland, ser kommunerne, borgere, foreninger og erhvervsdrivende som aktive partnere og medspillere i udviklingen af råstofplanlægningen.

- Fælles, fokuseret og fremtidssikret er tre vigtige pejlemærker for vores arbejde. Råstofferne er nødvendige for at skabe udvikling og vækst i regionen, men samtidig skal vi gennem planlægningen tage hensyn til natur og miljø og ikke mindst kommunernes muligheder for byudvikling, siger Peter Jacobsen.

Det er netop fremtidens behov for råstoffer som grus, sten og kalk, der er grundlaget for at revidere råstofplanen. Siden den sidste plan blev vedtaget i 2012 er der brugt mange råstoffer til jernbaner, veje og byggerier i regionen. Hertil kommer, at råstofforsyningen i Roskilde området bliver ekstra vanskelig, hvis fredningen ved Ledreborg Allé bliver en realitet. Området rummer råstoffer til omkring 12 års forbrug. Der er derfor behov for at se på nye områder til indvinding af råstoffer.

- Vi ønsker en robust råstofplan, som sikrer råstoffer af den rette kvalitet og med en geografisk spredning, så vi undgår for meget transport. Her er specielt kommunerne en vigtig medspiller for regionen. Vi har i dag et rigtig godt samarbejde med kommunerne om gravetilladelser, en opgave regionen overtog fra kommunerne den 1. juli i 2014. Med debatoplægget sætter vi fokus på, hvordan vi gennem retningslinjer i råstofplanen kan tilgodese kommunernes ønsker bedst muligt, siger Peter Jacobsen.

FAKTA

  • Regionsrådet skal efter loven hvert 4. år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for justeringer eller en revision
  • Det er beregnet, at råstofressourcen er reduceret med 16 % i forhold til opgørelsen i 2012
  • Regionen skønner, at der skal udlægges nye graveområder svarende til ca. 250 ha. Det er ca. halvt så meget som i revisionen af den forrige plan

Høringsperioden

 

Kontaktoplysninger for pressen:

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for teknik, klima og ressourcer, 20 37 01 05

Hanne Møller Jensen, Funktionschef Miljø og Ressourcer, Region Sjælland, 57 87 58 28

 
Oprettet
14.01.15
Opdateret
14.01.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52