Søg
 

Høj tilfredshed med sygehusene og psykiatrien

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 21. april 2015

Generelt er der en høj tilfredshed med behandlingen og plejen blandt patienterne på sygehusene i Region Sjælland.

Cirka otte ud af 10 patienter på sygehusene er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse. I Psykiatrien er ni ud 10 af de voksne patienter tilfredse.

Det viser resultatet af den landsdækkende undersøgelse for patientoplevelser (LUP) i 2014.

- Det er et resultat, som sygehusene og psykiatrien kan være stolte af, selv om vi altid stræber efter at blive endnu bedre. Resultaterne vil blive nærlæst og drøftet på alle sygehuse og afdelinger, fastslår sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon.

- Regionsrådet har netop vedtaget en politisk vision, "Patienten som partner", som handler om, at vi i endnu højere grad skal lytte til patienternes behov og ønsker.

Over 18.500 svar

Cirka 16.000 patienter på sygehusene og cirka 1800 patienter og pårørende i psykiatrien i Region Sjælland har deltaget i den store undersøgelse af patienttilfredsheden. 653 fødende og deres partnere har fået et særligt spørgeskema. Svarprocenten ligger samlet set lidt over 50 procent.

Ny metode rykker ved tallene

Tidligere undersøgelser har vist, at cirka ni ud af 10 patienter på sygehusene er tilfredse. Men denne gang giver en ny spørgemetode et mere nuanceret billede af, hvad patienterne reelt mener.

- Antallet af svarkategorier er udvidet fra fire til fem, så patienterne nu også kan vælge at lægge sig i midten mellem tilfreds eller utilfreds med "i nogen grad" tilfreds. Derfor kan det se ud som om, at patienttilfredsheden er faldet, men reelt er billedet bare mere præcist, forklarer Preben Cramon.

Smerter bliver lindret

Udover den generelle tilfredshed er der centrale positive tendenser på sygehusene: De indlagte patienter oplever at få dækket deres behov for smertelindring, og de ambulante patienter noterer, at personalet er imødekommende og forberedte.

Der er også andre områder med mulighed for forbedring: De indlagte patienter angiver en lavere tilfredshed med informationen ved udskrivelsen. For de ambulante patienter er der en lav tilfredshed i forbindelse med ventetid, herunder information om årsagen til ventetiden.

Mindre tvang i psykiatrien

I Psykiatrien i Region Sjælland er patienttilfredsheden også generelt høj. 92 procent af de indlagte voksne og 95 procent af de voksne i ambulant behandling har svaret "godt" eller "virkelig godt" på spørgsmålet om deres samlede indtryk af indlæggelsen eller besøget.

På flere områder er der sket en fremgang. For eksempel oplever patienter i voksenpsykiatrien mindre tvang, og generelt mener de, der oplever tvang, at personalets brug af tvang foregik på en ordentlig måde. Nedbringelse af tvang er et stort fokusområde i Psykiatrien Region Sjælland, eksempelvis er der særligt fokus på aktiviteter, herunder motion, som redskaber til at nedbringe tvang.

Far får en god fødsel

Regionens fødende kvinder er overordnet tilfredse med fødestederne. Som noget helt nyt er der for første gang også fokus på partnerens oplevelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. 96 procent af partnerne vurderer den samlede oplevelse af fødslen positivt.

Se alle resultater på www. patientoplevelser.dk/lup

 

Kontaktoplysninger for pressen:

Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon, 21 22 22 90

Pressevagten, Region Sjælland, 57 87 50 52

 

Oprettet
22.04.15
Opdateret
22.04.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52