Søg
 

Hjem fra sygehuset og med i videokonference

Pressemeddelelse: Mandag d. 08. juli 2013

Er der den rigtige medicin i hjemmet? Mangler der hjælpemidler? Kan borgeren selv komme ind og ud af sengen? Er der risiko for at falde? Er der mad i køleskabet? Er behovet for hjemmehjælp vurderet korrekt?

Projektsygeplejerskerne Lene Brangstrup og Ida Secher Bille fra Roskilde Sygehus viser her, hvordan en tele hjem-videokonference kan foregå. På skærmen ses kollegaen Rie Nielsen.
Foto: Karsten Kanding Christrup

Det er nogle af de spørgsmål, som nu kan opklares på en videokonference mellem hjem og sygehus, når udvalgte patienter fra Roskilde og Køge sygehuse bliver udskrevet efter en indlæggelse. Det er en forsøgsordning, som syv kommuner har sagt ja tak til at deltage i under overskriften ”tele hjem”.

Formålet er at styrke sammenhæng og koordinationen i patientforløbet og undgå uhensigtsmæssige genindlæggelser.

Videokonferencerne mellem hjem og sygehus er et samarbejde mellem Region Sjælland og Faxe, Greve, Lejre, Stevns, Solrød, Roskilde og Køge kommuner. Mere konkret mellem fire afdelinger på Roskilde og Køge sygehuse og de syv kommuners hjemmepleje.

- Vi tilbyder patienten at blive modtaget af en hjemmesygeplejerske, når de kommer hjem fra sygehuset. Hjemmesygeplejersken har en bærbar pc eller en ipad med. Hun bruger udstyret til at ringe op til sygehuset og få kontakt til en af vores projektsygeplejersker, så alle kan se hinanden på skærmen, fortæller ledende overlæge Solvejg Henneberg Pedersen fra Geriatrisk Afdeling på Roskilde Sygehus.

- Sammen vil de gennemgå en tjekliste, blandt andet om der er den rigtige medicin i hjemmet, er der de rigtige hjælpemidler, er der aftaler om at komme til kontrol på sygehuset – og er det i det hele taget trygt og godt for borgeren at være hjemme igen efter indlæggelsen, fortæller den ledende overlæge.

Borgeren er reelt i centrum

Centerchef Tina Jørgensen fra Stevns Kommune ser ”tele hjem”-ordningen som en mulighed for at inddrage borgeren aktivt i samarbejdet mellem sygehusene og kommunerne.

- Borgeren er rent fysisk i centrum, når samtalen foregår i borgerens hjem, og alle er med foran skærmen. Pårørende kan også være med, siger centerchef Tina Jørgensen.

- Vi kan lynhurtigt finde ud af, om der er nogle problemer og få dem løst. Vi får også kontakt til nogle borgere, der pludselig er blevet ramt af sygdom og nu har behov for hjælp, selv om de før har klaret sig selv.

 

Frivilligt at være med

Patienter fra 55 år og opefter – og med bopæl i en af de syv kommuner – vil få tilbuddet, når de skal hjem fra en af følgende fire afdelinger: Geriatrisk Afdeling og Medicinsk Afdeling på Roskilde Sygehus samt Medicinsk Afdeling og Akutafdelingen på Køge Sygehus. Det er frivilligt at være med.

Da det samtidigt er et videnskabeligt forsøg, der skal måle effekterne af ordningen, vil halvdelen af patienterne på baggrund af en lodtrækning få tele-hjem besøg, og den anden halvdel vil indgå i en kontrolgruppe, der bliver udskrevet med de sædvanlige foranstaltninger. Op til 1200 patienter kan få ”tele hjem”- besøg i løbet af de to år, projektet varer.

Billedtekst:

Projektsygeplejerskerne Lene Brangstrup og Ida Secher Bille fra Roskilde Sygehus viser her, hvordan en tele hjem-videokonference kan foregå. På skærmen ses kollegaen Rie Nielsen.

Foto: Karsten Kanding Christrup

 

Kontaktoplysninger for pressen:

Ledende overlæge Solvejg Henneberg Pedersen fra Geriatrisk Afdeling på Roskilde Sygehus, 42 22 21 44

Centerchef Tina Jørgensen fra Stevns Kommune, 21 37 70 73

Pressetelefonen, Region Sjælland, 57 87 50 52 - ring til pressetelefonen for kontakt til en talsperson fra de syv kommuner

Billeder:

Projektsygeplejersker Roskilde Sygehus.jpg

 

 
Oprettet
08.07.13
Opdateret
08.07.13
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52