Søg
 

God modtagelse, egen kontaktperson og tillid til behandlingen

Pressemeddelelse: Mandag d. 28. april 2014

Patienterne er generelt tilfredse med deres møde med sygehusvæsnet i Region Sjælland. 96 procent af de ambulante patienter og 91 procent af de indlagte patienter har et samlet positivt indtryk af deres ambulante besøg eller indlæggelse.

Stort set samtlige patienter oplever en god modtagelse på sygehuset, de har en ansvarlig kontaktperson og føler en høj grad af tillid til behandlingen.

Det viser den årlige undersøgelse af patienternes tilfredshed – Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2013, hvor flere end 36.000 patienter fra Region Sjælland har svaret på et spørgeskema om deres oplevelser med sundhedsvæsnet. Svarene bidrager til at bringe patienternes perspektiv ind i arbejdet med at forbedre kvaliteten på sygehusene.

- Især på tre områder giver patienterne sygehusene og personalet topkarakterer, fortæller sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon.

- Helt i top er tilfredsheden med modtagelsen på ambulatorier og i afdelingerne. Stort set samtlige patienter oplever at have en kontaktperson, der tager ansvar for deres forløb. Og tilliden til at have fået den rette sundhedsfaglige behandling er høj, siger Preben Cramon.

Undersøgelsen viser også, hvor sygehusene kan forbedre sig. Her peger patienternes svar på, at sygehusene for eksempel skal blive bedre til at informere om livsstilens betydning for helbredet og til at inddrage de pårørende til indlagte patienter.

Psykiatrien: Flere patienter får undervisning i deres sygdom

I Psykiatrien Region Sjælland er patienttilfredsheden også generelt høj, og på flere områder er der sket en fremgang. For eksempel har flere patienter i voksenpsykiatrien fået vejledning og undervisning om deres sygdom og behandling og oplever, at det giver dem bedre mulighed for at håndtere deres liv med sygdommen.

- Fra 2012 og frem til nu har undervisning af vores patienter og deres pårørende været et vigtigt indsatsområde. Der er blandt andet udviklet manualer for mange af vores patientforløb. Erfaringen viser, at når patienten og de nærmeste kender symptomerne på den psykiske lidelse, så har patienten nemmere ved at komme sig, og der er mindre risiko for tilbagefald, fortæller vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland.

Et vigtigt redskab til bedre behandling

Patienternes svar er et vigtigt redskab til at gøre patientbehandlingen bedre og skal derfor drøftes på sygehusene, i psykiatrien og politisk i Regionsrådet. Find alle resultaterne af Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) på www.patientoplevelser.dk/lup

 

 

Eksempler på resultater fra LUP 2013 – sygehusene i Region Sjælland

96 procent af de ambulante patienter og 91 procent af de indlagte patienter har et positivt samlet indtryk (godt/virkelig godt) af deres besøg eller indlæggelse

98 procent af ambulante patienter og 96 procent af de indlagte patienter er tilfredse med modtagelsen i ambulatorierne og afdelingerne

97 procent af patienterne oplever at have en kontaktperson, der tager ansvar for forløbet

97 procent af de ambulante patienter oplever at have fået den rette sygeplejefaglige behandling, mens 94 procent oplever at have fået den rette lægelige behandling. Blandt de indlagte patienter gælder det henholdsvis 94 procent og 92 procent.

Her er der mulighed for forbedring

58 procent af de ambulante patienter og 61 procent af de indlagte patienter vurderer at blive tilstrækkeligt informeret om livsstilens betydning for helbredet.

79 procent af de indlagte patienter oplever, at pårørende er passende inddraget i beslutningen om behandling. De ambulante patienter er mere tilfredse. Her føler 91 procent, at de pårørende er passende inddraget.

Eksempler på resultater fra LUP 2013 – Psykiatrien Region Sjælland

95 procent af de voksne ambulante patienter og 93 procent af de indlagte voksne har et godt eller virkelig godt samlet indtryk af deres besøg eller indlæggelse.

I Børne- og ungepsykiatrien har 96 procent af de ambulante børn og 54 procent af de indlagte børn et samlet positivt indtryk. Blandt forældrene har 92 procent et godt samlet indtryk af ambulatoriebesøgene og 90 procent af indlæggelserne i Børne- og Ungepsykiatrien.

 

 

Kontaktoplysninger for pressen:

Sundhedsfaglig chef, overlæge Preben Cramon, Region Sjælland, 21 22 22 90

Vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland, 54 67 24 03 / 40 33 02 27

 

 
Oprettet
28.04.14
Opdateret
28.04.14