Søg
 

Genudbud af den næststørste etape til nyt universitetshospital

Pressemeddelelse: Mandag d. 04. november 2019

Regionsrådet har netop godkendt et genudbud af opførelse af bygningen til laboratorier og nuklearmedicin på det nye Sjællands Universitetshospital i Køge.

​Udbuddet af opgaven måtte i august annulleres, da ingen af de indkomne tilbud lå inden for den økonomiske ramme. Materialet er nu blevet revideret og omformuleret, således at der er en bedre overensstemmelse mellem krav og budget, og at udbudsformen rummer mulighed for, at de bydende har videre rammer for forslag til udformning.   
- Ved at ændre udbudsformen er den angivne pris blevet et konkurrenceparameter. Det betyder, at der i selve forhandlingsfasen vil være større mulighed for at tilpasse tilbuddet til den økonomiske ramme - det vil give os den bedste kvalitet indenfor rammen, siger projektdirektør Helle Gaub.
 

Smidige patientforløb

Kombinationen af samlingen af de specialiserede behandlinger og det nye laboratoriehus bliver godt for patienterne.
- Vi forventer kortere svartider og dermed mere effektive patientforløb, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.
- Derfor er vi glade for at kunne sætte denne del af byggeriet i gang. Det vil være til stor gavn for patienterne.
 

Genudbud kræver mere tid

- Vores tidsplan for laboratoriebygningen og nuklearmedicin forskydes ni måneder. Til gengæld forventer vi at få en løsning, der sikrer, at vi fastholder kvaliteten indenfor den budgetmæssige ramme, siger projektdirektør Helle Gaub.
Den samlede tidsplan for det nye universitetshospital, der skal stå færdigt i 2024, påvirkes ikke.
 

Den videre proces

Regionsrådet godkendte mandag 4. november 2019 udbudsmaterialet til Laboratoriebygning og Nuklearmedicin, også kaldet etape TE02A. Inden årets udgang vil de hold, der får mulighed for at byde på opgaven være kendt. Herefter følger en konkurrencefase, der betyder at en vinder kan være udpeget inden sommerferien 2020. 
 
BAGGRUND
  • Det nye Sjællands Universitetshospital i Køge samler og styrker regionens højt specialiserede behandling til gavn for alle borgere i Region Sjælland. Det opføres som en udvidelse af det eksisterende hospital i Køge. Det tages i brug i etaper fra 2021 og står færdigt i 2024
Oprettet
04.11.19
Opdateret
05.11.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52