Søg
 

Fremtidens ambulancetjeneste i Region Sjælland skal styrkes

Pressemeddelelse: Mandag d. 04. maj 2020

Region Sjælland kommer selv til at stå for en del af ambulancedriften, når den nuværende aftale med Falck Danmark A/S udløber 31. januar 2024. Det har Regionsrådet netop besluttet forud for udbuddet af den fremtidige drift til private leverandører.

​Regionsrådet ønsker at opretholde et fortsat højt serviceniveau og sikre et robust akutberedskab, der er endnu tættere på borgeren. I forbindelse med budgetlægningen for 2021 ses der på, hvordan akutberedskabet i yderområderne kan blive endnu stærkere.
 
Helt konkret er det besluttet at udbyde ambulancekørslen i fire forskellige geografiske delområder. I to geografisk sammenhængende delområder vil Region Sjælland, når tilbuddene foreligger, selv hjemtage driften. Formålet er på den ene side at drive ambulanceberedskab i eget regi, så man kan være med til at skabe konkurrence på et marked, der tidligere har været præget af én aktør, for at sikre borgerne den bedst mulige akutte hjælp. På den anden side handler det om at få mest muligt for pengene.
 
- Ved at hjemtage en del af ambulancedriften tager vi et vigtigt skridt i forhold til den videre udvikling af sundhedstilbud tættere på borgeren. På den måde kan vi nemlig skabe større sammenhæng og mere synergi ved at integrere flere præhospitale opgaver. Jeg er glad for, at der er tale om en bred politisk aftale, som også i fremtiden vil være med til at sikre stabilitet og tryghed omkring det stærke akutberedskab, vi allerede har i dag i regionen, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.
 

Tryghed i yderområder

Region Sjælland har allerede i dag et af landets bedste akutberedskaber. Men i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 er det aftalt at drøfte initiativer, der skal være med til at styrke beredskabet yderligere.
 
- Alle borgere i regionen skal føle sig trygge og vide, at den akutte hjælp kommer hurtigt frem, når der er brug for den - særligt i regionens yderområder. Derfor arbejder vi på at indsætte flere nødbehandlerbiler og på at styrke 112-hjælperordninger til gavn for dem, der bor i de yderste hjørner i regionen, siger Peter Jacobsen, 1. næstformand.
 

Mest mulig sundhed for pengene

Regionsrådet har besluttet, at Region Sjælland selv skal stå for ambulancekørslen i to ud af fire delområder. Hvis kontrolberegningerne viser, at regionen i de øvrige delområder kan gøre det bedre og billigere, kan det i Regionsrådet overvejes at hjemtage yderligere områder.
 
- Vi vil have vished for, at borgernes skattekroner fremover bliver brugt bedst muligt på ambulanceområdet, så vi får mest mulig sundhed for pengene. Derfor vil vi med de ændrede rammer i det kommende udbud skabe mere konkurrence, som skal danne grobund for, at vi kan få den bedste kvalitet til den rigtige pris. Derfor vil vi også evaluere det, vi selv skal køre, efter tre år, siger Jacob Jensen, 2. næstformand.
 

Fakta

  • Den nuværende kontrakt med Falck Danmark A/S vedr. levering af ambulancekørsel og liggende patienttransport udløber pr. 31. januar 2024 uden mulighed for at forlænge. Disse tjenesteydelser er udbudspligtige og udbydes som en integreret del.
  • Ambulanceberedskabet opdeles i fire geografisk bestemte kontraktområder, der hver har udgangspunkt i regionens fire akutsygehuse i hhv. Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing F. Hvert kontraktområde er yderligere delt op i to kontrolområder med tilhørende servicemål for hastegrad A og hastegrad B.
  • I de nye rammebetingelser lægges op til en tidsfleksibel kontrakt med de(n) kommende leverandør(er) med en gensidig uopsigelighed på seks år og med tre års varsel.

 

Kontaktoplysninger for pressen

Heino Knudsen, regionsrådsformand, 51 14 54 96
Peter Jacobsen, 1. næstformand, 20 37 01 05
Jacob Jensen, 2. næstformand, 61 62 42 41
 

 

 

 

Oprettet
04.05.20
Opdateret
22.05.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52