Søg
 

Fortsat lokalt tilbud til patienter i Kalundborg

Pressemeddelelse: Torsdag d. 24. november 2011

Mange patienter med bl.a. diabetes, hjerte- eller lungesygdom kan fortsat gå til kontrol og behandling lokalt i Kalundborg, når Kalundborg Sygehus lukker pr. 1. januar 2012.  Efter nytår åbner et medicinsk ambulatorium med speciallæger og sygeplejersker.

Mange patienter med bl.a. diabetes, hjerte- eller lungesygdom kan fortsat gå til kontrol og behandling lokalt i Kalundborg, når Kalundborg Sygehus lukker pr. 1. januar 2012. Efter nytår åbner et medicinsk ambulatorium med speciallæger og sygeplejersker.

- Det medicinske ambulatorium i Kalundborg vil fortsat tage hånd om lokale patienter, der skal have hjælp til at leve med en kronisk sygdom, og nye patienter, der skal til undersøgelse for at få afklaret, hvad de fejler, fortæller vicedirektør Niels Degn fra Sygehusledelsen.

En del undersøgelser vil dog foregå på Holbæk Sygehus, afhængigt af diagnose og sygdomsbillede.

Medicinsk Ambulatorium i Kalundborg vil blive bemandet med speciallæger og sygeplejersker fra Medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus, idet speciallæger vil have faste ugedage i Kalundborg til behandling af hjerte-, diabetes- og lungepatienter samt intern medicinske patienter.

Flere funktioner fortsætter i sundheds- og akuthus

Region Sjælland og Kalundborg Kommune har fået en bevilling fra staten til at opføre et sundheds- og akuthus i forbindelse med lægecenteret på samme grund. Det forventes færdigt i slutningen af 2013. Følgende regionale funktioner, der skal indgå i sundheds- og akuthuset, fortsætter efter 1. januar 2012:

 • Lægevagt
 • Skadeklinik med sygeplejerske
  (ring altid først til Akuttlf. 70 15 07 08)
 • Medicinsk Ambulatorium
 • Røntgen
 • Blodprøvetagning
 • Jordemoderklinik
 • Donortapning - fra medio 2012 i mobil enhed
 • Distriktspsykiatri
 • Lægecenter Kalundborg for praktiserende læger

Ingen ændring i akutberedskabet

Medicinsk Afdeling modtager gradvist færre patienter til indlæggelse i løbet af december, således at sengeafsnittene er tømte medio december 2011. Indlæggelser vil i stedet ske i Holbæk eller på andre sygehuse.

Kalundborg Sygehus har siden 2008 koncentreret sig primært om planlagte indlæggelser, så der sker ingen ændring i det akutte beredskab. Ambulancerne har længe kørt alle 112-patienter direkte til Holbæk, Slagelse eller andre sygehuse, f.eks. hjertepatienter, der skal have en by-pass-operation, til Rigshospitalet. Kalundborg har en akutbil med paramediciner, der kan rykke ud døgnet rundt.

Kontaktpersoner for pressen:

Sygehusledelsen: Vicedirektør Niels Degn, 21 74 10 90
Akutbredskab: Driftschef Benny Jørgensen, Præhospitalt Center, Region Sjælland, 40 24 56 83
Generelt om sundheds- og akuthuset: Formand for Styregruppen, sundhedschef Christina Sjøberg Lundgren, Region Sjælland, 20 97 30 20

 

Oprettet
04.01.12
Opdateret
13.06.17
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52