Søg
 

Fornemt forskningslegat til professor på Sjællands Universitetshospital

Pressemeddelelse: Onsdag d. 26. september 2018

Den internationalt anerkendte professor Jørn Herrstedt modtager 100.000 kroner, som skal bruges til forskning i understøttende behandling på Onkologisk Afdeling.

​Professor, overlæge Jørn Herrstedt fra Onkologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital modtager 100.000 kroner til sin forskning i gynækologisk kræft, kræft hos ældre og understøttende behandling.
 
Højesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen og Allis Bunch-Jensens Legat består af et forskningslegat på 100.000 kroner, derudover er der et personligt hæderslegat på 25.000 kroner.
 
Professor Lena Specht fra Rigshospitalet og Københavns Universitet sidder med i legatbestyrelsen og begrunder tildelingen med Roskilde-professorens "store indsats inden for den kliniske kræftforskning" og nævner den internationale anerkendelse, som Herrstedt med omkring 150 publicerede artikler har opnået for sin forskning.
 
- I Region Sjælland har du påtaget dig den store opgave at få etableret den akademiske onkologi i regionen, og det er jeg helt sikker på, at du vil lykkes med. Du får også legatet som en anerkendelse af din indsats på dette område, siger Lena Specht i sin tale op til uddelingen.
 

Legatpenge går til forskning i understøttende behandling

- Det er en stor ære og fornøjelse, når kollegaer anerkender det, man går og pusler med, siger den glade professor. Han nævner også regionens anden nyligt tilknyttede onkologiske professor, Julie Gehl, og hvordan deres forskning fint supplerer hinanden. Julie Gehl har mest laboratorieforskning, mens Jørn Herrstedt, der også har ambulatorie to dage om ugen, især beskæftiger sig med den kliniske forskning.
 
De 100.000 kroner skal gå til et ph.d.-studie omkring understøttende behandling til kræftpatienter, fortæller Jørn Herrstedt.
 
Understøttende behandling og pleje defineres som forebyggelse og behandling af symptomer og komplikationer til kræft, samt af bivirkninger til kræftbehandling, i hele forløbet af en patients sygdom - inklusive fremme af rehabilitering og overlevelse.
 
Højesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen og Allis Bunch-Jensens Legat uddeler årligt midler til en dansk videnskabsmand, der har gjort sig fortjent inden for enten kræftforskning eller forskning inden for forhøjet blodtryk.
 
 

Kontaktoplysninger for pressen

Mads N. Svendsen, ledende overlæge, mnsv@regionsjaelland.dk 41 41 18 01
Jørn Herrstedt, professor, overlæge, jherr@regionsjaelland.dk, 93 56 73 84
 
Oprettet
26.09.18
Opdateret
26.09.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52