Søg
 

Flot søgning til gymnasiale uddannelser

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 05. april 2016

Igen i år er der tale om en flot søgning til de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland. 19 procent flere unge har søgt ind på Eux, mens ni procent flere har søgt optag på et teknisk gymnasium i regionen.

 

I Region Sjælland har 9.132 unge søgt optag på de gymnasiale uddannelser stx, hhx, htx, hf samt eux.

Helt overordnet er søgningen på niveau med sidste år, hvor der var 9019 ansøgere til de gymnasiale uddannelser. Men set i lyset af den faldende ungdomsårgang er søgetallet flot. Dog er der en tilbagegang for hf og hhx på henholdsvis otte procent og syv procent.

Eux og htx fortsætter succesen hos de unge i regionen. Eux har i år 635 ansøgere mod 535 sidste år. En fremgang på knap 19 procent. På htx har 927 unge søgt ind – en fremgang på ni procent.

Brug for faglært arbejdskraft

Jan Hendeliowitz, formand for udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse i Region Sjælland, glæder sig over tallene.

- Det er en rigtig god nyhed, at vi i år både ser en stigning i antallet af unge som vælger en gymnasial uddannelse og for første gang i flere år også ser, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Vi har i Region Sjælland brug for dygtig faglært arbejdskraft både til industrien og ikke mindst til de kommende års store anlægsbyggerier med blandt andet Femern-forbindelsen. Her er også Eux en fantastisk mulighed for at få en faglært uddannelse med gymnasiale fag oveni, så man kan tage en videregående uddannelse umiddelbart efter endt erhvervsuddannelse, siger Jan Hendeliowitz.

Uddannelse skal skabe vækst

Regionsrådet i Region Sjælland har vedtaget en regional vækst- og udviklingsstrategi, som sætter konkrete og ambitiøse målsætninger for arbejdet med at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i regionen. Her er det et centralt element, at flere unge skal gennemføre en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Antallet af unge som gennemfører en ungdomsuddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse skal således være øget med 15 procent i år 2020.

•  Søgetalsskema 2016-2017.pdf

 

FAKTA 

Det betyder forkortelserne

  • STX - studentereksamen (det almene gymnasium)
  • HF - højere forberedelseseksamen
  • HHX - højere handelseksamen (handelsgymnasium)
  • HTX - højere teknisk eksamen (teknisk gymnasium)
  • EUX - studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse

Kontaktoplysninger for pressen:

Jan Hendeliowitz, formand for udvalget for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse i Region Sjælland, 21 56 26 49


 
Oprettet
05.04.16
Opdateret
05.04.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52