Søg
 

Flere ansøgere til gymnasierne i Region Sjælland i år

Pressemeddelelse: Onsdag d. 25. marts 2020

8847 unge har søgt gymnasial uddannelse eller eux i Region Sjælland. Vigtigt at sikre varieret udbud af uddannelser i regionen, regulering af de gymnasiale uddannelser kan blive nødvendigt, siger udvalgsformand.

​De gymnasiale uddannelser og eux er igen i år et populært valg blandt de unge, når de skal vælge en ungdomsuddannelse i Region Sjælland. I år har alt 8.847 unge søgt ind på enten stx, hf, hhx, htx eller eux i Region Sjælland. Det er en stigning på 189 unge i forhold til sidste år.
 
- Jeg er utroligt glad for, at så mange unge vælger en ungdomsuddannelse. Vi har stadig alt for mange unge i regionen, som aldrig når længere end Folkeskolen, og der skal altså mere til på fremtidens arbejdsmarked. Med en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse har man et langt stærkere udgangspunkt, siger Peter Jacobsen, formand for Regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling.
 
For tredje år i træk har hf en fremgang i ansøgertallet, og modsat sidste år har hhx og eux også oplevet en fremgang i antallet af ansøgere i Region Sjælland. Til gengæld er søgetallet til stx og htx gået en anelse tilbage. Det almene gymnasium, stx, er dog fortsat det mest populære uddannelsesvalg blandt de gymnasiale uddannelser i Region Sjælland med i alt 4559 ansøgere.
 
I Region Sjælland har 29 procent af de 25-årige kun folkeskolen som højst fuldførte uddannelse. Det er den højeste andel blandt alle regionerne og langt over landsgennemsnittet på 17 procent.
 

Faldende ungdomsårgange presser uddannelsesdækningen

Ungdomsårgangene i år er nogenlunde samme størrelse som sidste år i Region Sjælland, men frem mod 2030 vil hele landet opleve faldende ungdomsårgange. Særligt vil tendensen ramme Region Sjællands yderkommuner, hvor der vil være 20 procent færre unge end i dag. Det betyder, at elevgrundlaget til uddannelserne vil blive mindre, og det kan presse uddannelsesdækningen i Region Sjælland.
 
- Alle vores unge skal fortsat kunne tage en ungdomsuddannelse i Region Sjælland, uanset hvor i regionen de bor. Med færre unge i fremtiden kan det blive nødvendigt, at Regionsrådet kigger på, hvilke redskaber vi har for at sikre uddannelsesmulighederne lokalt. Det kunne meget vel blive nødvendigt med en regulering af kapaciteten på de gymnasiale ungdomsuddannelser. Samtidig er det også vigtigt, at vi fortsat samarbejder med de øvrige regioner om at sikre uddannelsesmuligheder for unge i hele landet, siger Peter Jacobsen.
 
Han opfordrer alle uddannelsesinstitutioner i regionen til at være med til at finde løsninger, som kan sikre en god uddannelsesdækning i regionen:
 
- Vi har en fælles udfordring, som den enkelte uddannelsesinstitution ikke kan løse alene, og det gælder både ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Snart begynder de små ungdomsårgange for alvor at slå igennem, og hvis vi vil fastholde en god uddannelsesdækning, skal vi handle nu. Heldigvis vil de unge i Region Sjælland gerne dygtiggøre sig. Det er årets søgetal til de gymnasiale ungdomsuddannelser og eux et klart tegn på. Vi skal sørge for, at vores unge også fremover kan tage en uddannelse lokalt, siger siger Peter Jacobsen.
 
I år vil de unge, der har søgt en gymnasial uddannelse, ligesom sidste år i første omgang få en foreløbig plads på et gymnasium. Ansøgerne vil blive optaget på uddannelsesstedet efter folkeskolens afgangseksamen, hvis de lever op til optagelseskravene. Ansøgerne vil få besked om deres foreløbige plads senest 1. maj 2020.
 
Sidste år fik 99 procent af ansøgerne en foreløbig plads på deres første prioritet til en gymnasial ungdomsuddannelse i Region Sjælland.
 

Fakta

Antal ansøgere i 2020 (2019-tal i parentes)
 
 • stx: 4559 (-97)
 • hf 1381 (+166)
 • hhx 1442 (+79)
 • htx 727 (-28)
 • eux 738 (+69)
 • I alt 8847 (+189)
Det betyder forkortelserne
 
 • stx - studentereksamen (det almene gymnasium)
 • hf - Højere forberedelseseksamen
 • hhx - Højere handelseksamen (handelsgymnasium)
 • htx - Højere teknisk eksamen (teknisk gymnasium)
 • eux - Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse

Bilag: Oversigt over ansøgere på de enkelte uddannelsessteder:


Kontaktoplysninger for pressen

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling, 20 37 01 05
David Meinke, udviklingschef, Region Sjælland, 21 34 33 56
 
 
Oprettet
25.03.20
Opdateret
26.03.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52