Søg
 

Fleksibel opfølgning efter patientens behov

Pressemeddelelse: Torsdag d. 19. januar 2017

Nyt elektronisk spørgeskema skal sikre større fleksibilitet og mere personligt tilpassede opfølgningsforløb for patienter med blandt andet epilepsi i Region Sjælland

P

​Region Sjælland indfører nu større fleksibilitet ved ambulant opfølgning for blandt andet epilepsipatienter. Som det første sted i regionen vil patienter ved Neurologisk Ambulatorium, Sjællands Universitetshospital, få tilsendt et elektronisk spørgeskema som omhandler specifikke problemstillinger relateret til deres epilepsisygdom samt mere generelle helbredsspørgsmål. På baggrund af patientens besvarelse, kan sundhedspersonalet se om patienten har behov for snarlig opfølgning i ambulatoriet, en telefonisk kontakt, eller såfremt alt er vel, aktuelt ikke har behov for kontakt.

- Mange patienter ser en fordel i at kunne spare både tid og transport. Med den nye teknologi kan patientkontakten skræddersys efter den aktuelle problemstilling. Dialogen med patienten tager udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger. Kontakten kan være med sygeplejerske, læge, telefonisk eller ved fremmøde alt efter, hvad der tjener patienten bedst ud fra deres besvarelse, forklarer Jesper Gyllenborg, der er ledende overlæge på Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Det nye spørgeskema er et dialogredskab, der kan være med til at sikre, at den enkeltes behandling i større grad bliver formet efter patientens ønsker og behov.

- Patienten sætter dagsordenen for kontakten til os, og på den baggrund kan vi tilrettelægge et mere fleksibelt og personligt skræddersyet forløb, fortsætter Jesper Gyllenborg og understreger, at man dog altid kan få en kontrol, hvis man har behov.

Det nye redskab skal desuden være med til at sikre, at de patienter der har anfald, bivirkninger eller andre betydelige problemer med deres epilepsi, kan komme hurtigt til i ambulatoriet. De patienter som ikke har problemer med deres epilepsi, kan vi med det nye system holde kontakt til, uden de behøver fysisk fremmøde i ambulatoriet. - Ved at arbejde med mere fleksible og individuelle løsninger, kan vi samlet set tilbyde en bedre kvalitet til alle. Både dem, der kan spare en kontrol og dem, der har brug for lidt ekstra. Det kan være med til at skabe større lighed i sundhed, siger Jesper Gyllenborg.

Netop nu er det nye skema ved at blive indført på Sjællands Universitetshospital. Herefter vil det blive bredt ud til øvrige sygehuse i regionen samt på andre områder, f.eks. til patienter med forskellige former for kræft.

FAKTA: 

Det nye spørgeskema, AmbuFlex, er udviklet i Region Midtjylland. Region Sjælland er den anden region, der tager skemaet i brug. Snart vil det blive bredt ud til resten af landet. 

Skemaet kan tilgås via et personligt log-in på nettet. Alle data bliver opbevaret sikkert og efter datatilsynets regler. Hvis man ønsker det, kan man i stedet svare på skemaet på papir. 


​Kontaktoplysninger for pressen: 

Jesper Gyllenborg, ledende overlæge, Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, 60 77 06 07 

Rikke Juhl, specialkonsulent, Region Sjælland, 21 34 72 66 

Billede: 

 

 
 
Oprettet
19.01.17
Opdateret
19.01.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52