Søg
 

Færdiggørelse af IT-Indkøbsanalyse

Pressemeddelelse: Onsdag d. 07. oktober 2015

Region Sjælland har fået foretaget en kortlægning og analyse hos Rambøll A/S af regionens indkøb af hardware og relaterede services på IT-Driftsområdet. Analysen følger i kølvandet på den såkaldte Atea-sag og er nu færdig.

I juni iværksatte politiet en efterforskning af en tilsyneladende bestikkelse i samarbejdet mellem Atea A/S og én eller flere ansatte i Region Sjælland. Efterforskningen skete på baggrund af en anmeldelse fra Region Sjælland.

Straks efter at sagen begyndte at rulle med politiets ransagninger den 9. juni, iværksatte Region Sjællands administration en indkøbsanalyse, som Rambøll den 11. juni blev hyret til at forestå. Formålet med analysen har ikke været at efterforske selve bestikkelsessagen parallelt med politiets efterforskning af sagen. Analysen skulle derimod afdække regionens indkøbsmønstre af IT-hardware og beskrive, hvordan indkøbene hidtil er foretaget. Herunder om sagen giver anledning til at vurdere, om der er forhold vedrørende regionens forretningsgange, procedurer, og kontrol, som bør justeres.

På baggrund af en orientering om IT-Indkøbsanalysens forventede konklusioner tilkendegav Forretningsudvalget i Region Sjælland på et møde den 28. september 2015 ønsket om at lade et revisionsselskab foretage yderligere kortlægning af de revisionsrelevante forhold, der peges på i Rambøll-rapporten.

Revisionen skal med udgangspunkt i Rambølls analyser vurdere, om de af administrationen allerede iværksatte eller påtænkte initiativer oven på Atea-sagen vil være hensigtsmæssige og tilstrækkelige, og i fald dette vurderes ikke at være tilfældet, foreslå yderlige initiativer. Og i naturlig tilknytning hertil vurdere om de hidtidigt anvendte forretningsgange, procedurer og kontrolpraksis på området har været tilstrækkelige.

Herudover skal revisionen bl.a. vurdere eventuelt beløbsmæssige uoverensstemmelser mellem kunde og leverandør med udgangspunkt i regionens egne data sammenholdt med Ateas data.

Arbejdet planlægges at kunne igangsættes i løbet af en måneds tid.

Vedlagt: IT-Indkøbsanalyse

Supplerende notat offentliggjort den 26/10-2015
Det har hidtil været Region Sjællands vurdering, at hensynet til at beskytte politiets efterforskning har bevirket, at regionen ikke kunne give aktindsigt i dette.

På baggrund af flere mediers omtale af notats indhold har Region Sjælland forespurgt Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, om hele eller dele af notatet kan offentliggøres uden at ville kunne skade politiets efterforskning.
Politiet har svaret således:

"Det konstateres, med baggrund af Weekendavisens artikel fredag d. 23. oktober 2015,  at det omhandlede notat desværre allerede er blevet lækket til pressen og dermed muligt også til andre.

Det er klart, at lækket potentielt er skadeligt for den igangværende politimæssige efterforskning. Artiklens indhold af oplysninger, og detaljer der burde være holdt uden for offentligt kendskab før evt. politimæssig efterforskning havde fundet sted, gør at der ikke længere ses et efterforskningsmæssig behov for fritagelse for aktindsigt fra politiets side. "

På denne baggrund offentliggøres det supplerende notat hermed.

Download Notat - Forhold vedr. manglende fakturaer og tjek af leverancested for indkøb.


Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland, mobil 20 37 11 98

 

Billeder og dokumenter:

Rapport - Endelig version 021015.pdf

 
 
Oprettet
07.10.15
Opdateret
26.10.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52