Søg
 

Fælles spilleregler skal sikre mobildækning og internet i hele Region Sjælland

Pressemeddelelse: Torsdag d. 11. februar 2016

Som de første i Danmark har Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen sammen med Teleindustrien og Dansk Energi lavet fælles spilleregler for etablering af den digitale infrastruktur.

Det skal sikre 800.000 borgere og 20.000 virksomheder lynhurtigt internet og mobildækning i 2020.

Uanset om det er mobilmaster eller kabler i jorden, skal det være lettere for telebranchen at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland. Det er Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen enige om. Som de første i Danmark har de sammen med telebranchen udarbejdet et principforslag til fælles retningslinjer for etableringen af hele den digitale infrastruktur i regionen.

Det skal i 2020 give 800.000 borgere og 20.000 virksomheder internet med 100 megabit/s download og 30 megabit/s upload og mobildækning alle steder i Region Sjælland.

Retningslinjerne i forslaget handler blandt andet om, at mobilmaster skal være gittermaster, da det gør det nemmere for udbydere at sætte antenner op, servicere dem og koble andre teleselskaber på, ligesom det er en billigere løsning end rørmaster.

- Vi har hørt på telebranchen, og vi vil i kommunerne gøre vores for at fjerne barrierer og gøre det attraktivt at etablere mobil- og bredbåndsnet i alle kommunerne i regionen, siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand i Kommunekontaktråd Sjælland.

Niels Hörup bakkes blandt andet op af Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe Kommune og næstformand i Kommunekontaktråd Sjælland, som ser de fælles retningslinjer og principforslaget som et stort skridt i den rigtige retning. Et principforslag betyder, at alle parter bakker op om forslaget, men de sidste detaljer skal på plads i Regionsrådet og i kommunerne, inden det besluttes endeligt.

Lettere for teleudbydere

I dag er kravene forskellige fra mast til mast alt efter hvilken kommune, de er placeret i. Med et fælles fodslag for den digitale infrastruktur bliver reglerne de samme i hele Region Sjælland, uanset hvilken kommune udbyderne henvender sig hos.

- Det gør det mere enkelt for virksomhederne at stille mobilmaster op og grave kabler ned, når de ved, hvilke krav de skal leve op til. Det er en forudsætning for at få bedre dækning, siger Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Det er Susanne Lundvald, 2. næstformand i Regionsrådet enig i.

- Udbyderne vil gerne have en tilladelse, men der er forskel på, hvordan de behandler det i den enkelte kommune. Jeg er derfor meget positiv over for tiltaget, der gør det nemmere for både udbydere og kommuner, siger hun. 

Nyt forum for offentlig-privat samarbejde

De 17 kommuner og Region Sjælland har sammen med brancheorganisationerne Teleindustrien og Dansk Energi dannet Digitalt AktionsForum.

- Det er vejen frem at have dialog om, hvordan vi gør det lettere og mere attraktivt at etablere den grundlæggende digitale infrastruktur. Med Digitalt AktionsForum sætter vi os sammen og taler om, hvordan vi får løst problemerne. Det er et mønstereksempel på samarbejde mellem private og offentlige interessenter, siger Thomas Woldiderich, branchechef i Dansk Energi.

Jakob Willer, direktør i Teleindustrien, er også tilfreds.

- Kommuner, regioner og telebranchen skal arbejde tættere sammen. Det er nødvendigt for at få bredt den digitale infrastruktur ud i land- og yderområder. Det kan vi i Digitalt AktionsForum, siger han.

Digitalt AktionsForum lavede udkastet til retningslinjerne for digital infrastruktur, som senere er blevet til det nuværende principforslag. Retningslinjerne vil nu blive behandlet videre i Regionsrådet i Region Sjælland og i de 17 kommuner.


Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, Regionsrådsformand i Region Sjælland, tlf. 20 37 11 98

Susanne Lundvald, 2. næstformand i Region Sjælland, tlf. 29 79 71 12

Niels Hörup, borgmester i Solrød og formand for KKR Sjælland, tlf. 61 66 03 75

Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe og næstformand for KKR Sjælland, tlf. 30 50 86 14

 

Oprettet
11.02.16
Opdateret
11.02.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52