Søg
 

Et stærkt Risø DTU styrker Region Sjællands grønne profil

Pressemeddelelse: Torsdag d. 29. september 2011

Region Sjælland ser positivt på den planlagte styrkelse af Risø DTU. Styrket kapacitet inden for forskning i bæredygtig energi og stærkere relationer mellem DTU’s afdelinger på Risø og i Lyngby kan skabe nye muligheder.

DTU vil ændre deres organisering, og det vil blandt andet omfatte Risø-DTU. Forslaget skal drøftes internt, men der tegner sig spændende nye muligheder omkring grønne energiløsninger, som netop er en styrkeposition på Risø DTU. Flere nye institutter inden for blandt andet Vind-energi og Energilagring er i støbeskeen på et kommende Campus Risø.

 

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen ser store muligheder:

 

- For os i Region Sjælland hænger viden, vækst og velfærd sammen. Vi satser stort på grønne energiløsninger og cleantech i regionen – både for at skabe nye job og for at tage hånd om vores klimaudfordringer. Vi skal derfor udnytte de fordele, som DTU’s omlægninger giver i forhold til at styrke forskningen i bæredygtig energi – for eksempel vindenergi.

 

- Region Sjælland vil være Europas grønne region – også når det kommer til test- og demonstrationsfaciliteter. Derfor vil regionens samarbejde med DTU og et kommende Campus Risø fortsat have høj prioritet.

 

Samarbejde og projekt Risø Park fortsætter

 

Region Sjælland har i lang tid haft et meget tæt samarbejde med Risø DTU om at øge overførslen af viden fra forskningen til erhvervslivet i regionen. Samarbejdet fokuserer blandt andet på bæredygtig energi, miljøteknologi og moderne materialer.

 

Regionsrådsformanden er sikker på, at omstrukturering ikke får betydning for samarbejdet mellem regionen og Risø DTU:

 

- Vores samarbejde fortsætter som før. Målet er et styrket samarbejde og flere gode resultater til gavn for Region Sjælland!, fastslår Steen Bach og Nielsen og tilføjer:

 

- Jeg har talt med prorektor, og kommende rektor, for DTU Anders Bjarklev. Han bekræfter mig i, at der ikke er planer om at skære ned på det samarbejde, vi har bygget op igennem en årrække. Vi har også talt om, at Region Sjælland vil få en direkte kontakt til den øverste ledelse på DTU, hvilket vi vil drage fordel af, siger Steen Bach Nielsen.

 

DTU forsikrer også, at projektet Risø Park fortsætter som planlagt. Her samarbejder Risø DTU, Roskilde Kommune, Roskilde Universitet og Region Sjælland om at etablere en udviklingspark for cleantech-aktiviteter med fokus på private virksomheder. Der er ikke tale om en traditionel erhvervspark, men et utraditionelt og eksperimenterende testlaboratorium, hvor der er plads til aktører, der ikke er bange for at tænke på tværs af virksomheder og brancher. Parken skal selvfølgelig selv være bæredygtig og skal desuden være åben og attraktiv for offentligheden og for-ventes klar i 2013.

 

 

Fakta:

 

 

Risø Park

  • Forsknings- og erhvervsområdet Risø Park er et samarbejdsprojekt mellem Risø DTU, Roskilde Kommune, RUC og Region Sjælland, der med baggrund i synergi mellem virk-somheder og forskning skal tiltrække cleantech-virksomheder fra hele verden.
  • Udviklingen af erhvervsområdet skal dels give mulighed for, at Risø DTU kan udnytte flere af de henvendelser, som Risø får fra virksomheder, der gerne vil etablere sig på eller ved institutionen, dels bygge videre på satsningen inden for cleantech i samspil med hovedstadsregionen ved at udvikle erhvervsområdet, specielt til udviklingsvirksomheder og udviklingsafdelinger indenfor cleantech-området.
  • Risø Park har potentialet til at blive en af Europas førende udviklingsparker for clean-tech-aktiviteter, og flere investorer fra udlandet har allerede vist interesse. Fuldt udbygget forventes Risø Park at generere 4 - 5.000 arbejdspladser alene i Risø Park.
  • Clean-tech er en samlet betegnelse for en række brancher inden for klima, energi og miljøteknologi.

 


Yderligere oplysninger:

Steen Bach Nielsen
Formand for Regionsrådet
Tlf.: 30 61 64 46

 
Oprettet
31.01.12
Opdateret
18.06.13
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52