Søg
 

Et skridt tættere på stort diabetescenter i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Onsdag d. 06. september 2017

Regionsrådet i Region Sjælland godkendte på seneste regionsrådsmøde i august visionsoplægget for en styrket diabetesindsats i Region Sjælland med etableringen af et Steno Diabetes Center Sjælland.

Bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden har nu godkendt visionsoplægget, og arbejdet med projektplanerne kan nu gå i gang.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har godkendt et visionsoplæg for etablering af et Steno Diabetes Center Sjælland. Centeret skal samle kompetencer inden for behandling, forskning og uddannelse i diabetes og derved kunne tilbyde en bedre og mere sammenhængende behandling til den enkelte patient. Visionsoplægget er forinden godkendelsen af Novo Nordisk Fonden også blevet godkendt af et bredt flertal i regionsrådet i Region Sjælland på det seneste regionsrådsmøde i august. Regionsrådsformand Jens Stenbæk glæder sig over udsigten til en markant styrket diabetesindsats i Region Sjælland.

- Målsætningen med et Steno Diabetes Center Sjælland er at få en diabetesindsats på højeste internationale niveau. Der lægges op til at gøre en betydelig positiv forskel for alle borgere med diabetes i Region Sjælland. Samtidig lægges der op til en markant indsats for at bremse tilvæksten af nye tilfælde af diabetes i regionen ved at løfte indsatsen rettet mod højrisikogrupper. Det vil blive en stor og vigtig styrkelse af diabetesindsatsten i Region Sjælland, siger Jens Stenbæk.

45.000 borgere med diabetes

I Region Sjælland er der på nuværende tidspunkt ca. 45.000 borgere med diabetes. Visionsoplægget for etablering af Steno Diabetes Center Sjælland tager udgangspunkt i den eksisterende decentrale struktur for diabetesbehandlingen i regionen med en borgernær diabetesbehandling. Det vil sige, at behandlingsindsatsen - også på specialiseret niveau - bringes på tæt på borgerne uanset, hvor i regionen de bor. Indsatsen vil bygges op omkring en koordinerende enhed i Holbæk samt fire enheder med patientbehandling og forskning ved sygehusenhederne i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster for at sikre et højt specialiseret behandlingstilbud til alle.

- Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes. Med rammerne for en vision for Steno Diabetes Center Sjælland på plads, kan der nu arbejdes videre med at konkretisere projektplanerne gennem dialog og samarbejde med regionens interessenter, herunder sygehuse, praksissektoren og kommunerne. Målet er, at de, der har sygdommen, skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes, siger Jannik Hilsted, Head of Steno Grants i Novo Nordisk Fonden.

Når projektplanerne er udarbejdet, skal de godkendes af både regionsrådet i Region Sjælland og af bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, hvilket efter planen vil ske i løbet af 2018.

Patienter med kronisk sygdomme

Erfaringerne fra arbejdet med at løfte diabetesindsatsen, forventes også at få positiv betydning for patientgrupper med kronisk sygdom udover deres diabetes. Den direkte inddragelse af patienter og pårørende i alle faser af indsatsen er også højt prioriteret med udgangspunkt i Region Sjællands sundhedspolitiske vision om 'Patienten som partner'.

- Vi har i Region Sjælland allerede nogle særlige styrkepositioner, når det gælder behandlingen af multisyge og kampen mod ulighed i sundhed. Størstedelen af kontakterne med det danske sundhedsvæsen fungerer fint, men udfordringerne ligger især i de tunge, langvarige forløb med mange kontakter. Her er der brug for bedre samspil og sammenhæng mellem de enkelte dele af sundhedsvæsenet. Den indsats vil også blive styrket med etableringen af et Steno Diabetes Center Sjælland, siger Jens Stenbæk.

Styrkelsen af diabetesindsatsen i Region Sjælland er del af en national indsats. Novo Nordisk Fonden har i 2016 bevilget 2,945 mia. kr. til Region Hovedstaden til etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen. Fonden har desuden i dag godkendt en bevilling på 1,4 mia. kr. til Region Syddanmark og en bevilling på 1,4 mia. kr. til Region Midtjylland til at styrke diabetesindsatsen i de to regioner. Indsatsen omfatter etablering af et Steno Diabetes Center i henholdsvis Odense og Aarhus. Endelig har fonden i marts i år godkendt et visionsoplæg for en styrket diabetesindsats i Region Nordjylland og indikeret en forventet beløbsramme for en bevilling på op til 700 mio. kr. til regionen.


 Kontaktoplysninger for pressen

Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland: 20 37 11 98

Jannik Hilsted, Head of Steno Grants i Novo Nordisk Fonden, kontaktes via Christian Mostrup Scheel, Senior Press Officer, Novo Nordisk Fonden: 30 67 48 05  

Oprettet
06.09.17
Opdateret
15.09.17
 

 Kontakt