Søg
 

Det nære sundhedsvæsen skal gøre det lettere for borgerne at være patienter

Pressemeddelelse: Mandag d. 28. oktober 2019

Borgerne skal have lettere adgang til behandling af høj kvalitet - og her kan ny teknologi hjælpe.

Det var budskabet fra patientforeningerne på dagens topmøde, hvor knap 80 repræsentanter fra 29 patientforeninger drøftede strategien for fremtidens nære sundhedsvæsen med embedsmænd og politikere fra Region Sjælland.​​​​

 
Fleksibel behandling i borgerens eget hjem, almen lægehjælp tæt på borgeren, akut hjælp tilpasset borgernes behov og sammenhængende behandling. Det var de fire temaer på dagens topmøde, hvor patient- og handicapforeninger var inviteret til at drøfte omstillingen til fremtidens nære sundhedsvæsen.
 
- Dialog med Patient- og handicapforeningerne er vigtigt i omstillingen af vores sundhedsvæsen. De ved, hvad der er vigtigt for borgerne, og det input skal vi bruge til at sætte retning for vores videre arbejde i regionen. Eksempelvis hvordan vi ved hjælp af video og anden teknologi bedst kan gøre hverdagen lettere for mennesker med kroniske og langvarige sygdomme, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.
 
Også ude ved bordene blev det drøftet, hvordan man i fremtiden i højere grad kan anvende teknologiske løsninger i sundhedsvæsenet - for eksempel til at skabe mere fleksibel behandling i borgerens eget hjem via digitale kanaler.
 
- Teknologi kan virkelig skabe nye muligheder for behandlingen af patienterne. Digitaliseringen giver nye muligheder for kontakt mellem patient og læge. Men det, der er vigtigst for os er, at teknologien understøtter sundhedsvæsenet i at give den rette behandling på det rette sted, siger Lise Landgren, Formand for Region Sjællands patientinddragelsesudvalg.
 

Rette behandling på rette sted

I den afsluttende paneldebat udvekslede Janus Tarp fra Dansk Handicaporganisationer, og Lise Landgren, formand for Region Sjællands patientinddragelsesudvalg gode erfaringer og ideer til at løse nogle af de udfordringer, som Region Sjælland står overfor, med Trine Birk, formand for det politiske udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen og regionsrådsformand Heino Knudsen:
 
- Vi er glade for at blive inviteret ind i de strategiske drøftelser om fremtidens nære sundhedsvæsen. De udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor, kræver nytænkning - og her kan vi bidrage med ideer set med borgerens øjne. Og det er vigtigt, hvis løsningerne skal være bæredygtige - også på sigt, siger Janus Tarp.
 
- Et af de vigtige budskaber fra i dag er, at nye digitale løsninger skal være et tilbud til borgerne, ikke et krav. For dem, der kan og vil, giver en virtuel konsultation til gengæld langt bedre mulighed for, at deres pårørende også kan deltage. Det handler om at bruge de nye muligheder på en måde, der skaber tryghed, lød det afslutningsvist fra Trine Birk.
 
Dagens mange gode input vil blive brugt i det videre arbejde med en samlet strategi for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland. For en måned siden afholdt regionen et tilsvarende topmøde, hvor kommunerne var inviteret. Strategien vedtages af regionsrådet i december 2019.

 

​   

Vedhæftede filer

Kontaktoplysninger for pressen

Janus Tarp, 21 60 80 97
 
Lise Landgren, 40 74 86 91
 
Trine Birk, 93 57 77 26
 
Pressevagten i Region Sjælland - 57 87 50 52

 
 
 

 

 

Oprettet
28.10.19
Opdateret
05.11.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52