Søg
 

Denne vej! Vejen frem er klog, grøn og global. Regionsrådet vedtager udviklingsstrategi for 2012-2015

Pressemeddelelse: Torsdag d. 05. januar 2012

Med over 30 høringssvar er der bred opbakning til Den regionale udviklingsstrategi, der tager bestik af regionens styrker og udfordringer.

Vejen til regionens udvikling går via uddannelse, grønne miljø- og energiteknologier og turisme – gerne via offentlig-privat samarbejde.

Vejviser til vækst

Regionsrådets forventninger til den nye regionale udviklingsstrategi er en strategi, der kan danne afsæt for fælles initiativer, fortæller Formand for Miljø, energi og udviklingsudvalget, Peter Jacobsen. Derfor er han tilfreds med den strategi, Regionsrådet i dag har vedtaget:

- Den nye udviklingsstrategi tager udgangspunkt i regionens styrker, men tager også højde for dens svagheder: Det er ikke et glansbillede, vi skal bruge. Vi har lavet en realistisk strategi med en konkret handlingsplan, som er nem at omsætte til projekter med både offentlige og private samarbejdsparter.

Peter Jacobsen fortsætter:

- Vi er nået langt med den nye strategi. Fire års erfaringer fornægter sig ikke. Den nye udviklingsstrategi er blevet til i en tæt og konstruktiv dialog med kommunerne, vores naboregioner, regionens uddannelsesinstitutioner og andre vigtige samarbejdspartnere.

- Vores arbejdsmetoder er politiske samarbejder med både kommuner og staten og regionale tilskud. Men vi kan også arbejde på de store linjer via satsninger og samarbejdsaftaler, eksempelvis med Risø DTU og Østdansk Turisme. Derfor er det også godt, at den nye strategi arbejder sammen med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

Strategien lægger også vægt på at udnytte de store offentlige byggeprojekter i regionen de kommende år. Femern-forbindelsen er ikke den eneste store investering. Der er andre store investeringer, som kan øge beskæftigelsen både under og efter byggeprojekterne – eksempelvis flere store sygehusbyggerier samt jernbaneforbindelsen mellem København og Ringsted.

Mere grønt – mere viden

Region Sjælland har særlige regionale styrker inden for grøn og ren teknologi – også kaldet cleantech. Udviklingsstrategien lægger vægt på, at regionen skal bygge videre på de styrker og blive endnu bedre til at udvikle nye løsninger inden for grønne teknologier og energieffektiviseringer. Både for at udvikle forretningsmuligheder, men også for at tage ansvar for konsekvenserne af klimaforandringerne.

Peter Jacobsen understreger, at strategien på denne måde har et klart sammenhæng med Regionsrådets store grønne satsning og etableringen af Grøn Komité – men at der også er krav til regionen selv som virksomhed.

- Vi fejer også for egen dør: Et konkret mål er, at vi som virksomhed skal reducere vores slutforbrug af energi med 15 % i 2025. Et andet eksempel er, at passagertallet for den regionale kollektive trafik ved udgangen af 2012 skal være øget med 1 million påstigninger. Vi må være med til at vise vejen, det giver sig selv.

Uddannelses- og kompetenceniveauet i regionen skal løftes. Allerede nu arbejder Region Sjælland sammen med Kommunekontaktråd Sjælland på den fælles satsning ”Kompetenceparat 2020”. I Den regionale udviklingsstrategi er kompetence og uddannelse også fremhævet: Det er vigtigt, at der er uddannelsesmuligheder i alle dele af regionen, og at regionens unge nemt kan komme til og fra deres uddannelsessteder. Specielt erhvervsuddannelserne giver muligheder for at udvikle talenter inden for offentlig-privat innovationssamarbejde.

Peter Jacobsen siger:

- Der er brug for at styrke væksten hér i regionen. I den forbindelse er det helt afgørende, at arbejdsstyrken har de rette kompetencer, som matcher arbejdsmarkedets behov, både på kort og lidt længere sigt.

Fakta

Den regional Udviklingsstrategi gælder for 2012 til 2015 og lægger vægt på fire temaer:

  • Talent, ildhu og nytænkning – her arbejder vi for at nytænke løsninger inden for sundhedsvæsnet og grøn teknologi.
  • Byg på regionens styrker – der er i de kommende år anlægsinvesteringer for 140 mia. kr. i Østdanmark. Virksomhederne i regionen skal have del i de store anlægsopgaver.
  • Kompetenceløft på alle niveauer – vi arbejder for at styrke kompetencerne hos både dem med korte og lange uddannelser og dem uden.
  • Region Sjælland som bindeled – gennem samarbejde med Tyskland og Sverige vil vi styrke vores region.

Se mere om den Regionale Udviklingsstrategi

 

Yderligere oplysninger:

Formand for Miljø, energi og udviklingsudvalget Peter Jacobsen 20 37 01 05

Oprettet
23.01.12
Opdateret
13.06.17
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52