Søg
 

Nykøbing F. Sygehus: Ny hovedindgang giver mange sidegevinster

Pressemeddelelse: Mandag d. 11. maj 2015

Nykøbing F. Sygehus får Kiss & Ride, nye udendørs gangarealer, flere grønne omgivelser, bedre belysning og nye mønstre for tilkørsel og parkering

​Nykøbing F. Sygehus har fået en splinterny hovedindgang, som giver sygehuset et mere åbent og moderne udtryk. Men der følger mange flere forbedringer med i kølvandet på den nye indgang med den karakteristiske kobberbelægning på taget: 

  • Udendørs terrasse med borde og bænke til afslapning og hyggestunder
  • Gangarealer på begge sider af parkeringspladserne
  • Forbedret belysning på parkeringsarealerne
  • Bedre adskillelse af almindelige personbiler og tungere trafik som busser og lastbiler
  • Plantning af træer og buske for, så sygehuset fremstår mere grønt
  • Kiss & Ride-område, så pårørende og ledsagere kan køre patienterne helt til døren

- Det bliver en ordning fuldkommen som dem, mange kender fra lufthavne rundt omkring. Vi har etableret et særligt område til Kiss & Ride, så patienten kan komme hurtigere ind på sygehuset, mens deres pårørende stille og roligt finder en parkeringsplads, efter at have sat patienten af, fortæller sygehusdirektør Arne Cyron.

Ændret parkering og tilkørsel

Forbedringerne omfatter også parkerings- og tilkørselsforholdene til sygehuset. P-pladserne får en lidt anderledes placering end før, det gælder tillige for handicappladserne samt for Taxa og Flextrafik, og i fremtiden kommer både ind- og udkørsel i personbiler til at foregå ad Fjordvej, der tidligere var ensrettet.

Det betyder samtidig, at personbiler ikke længere skal køre ud via Ejegodvej, men kører rundt på sygehusarealet og tilbage igen ad Fjordvej.

Til gengæld skal busser og lastbiler nu køre ind ad Ejegodvej, og dermed holdes de tunge og lettere køretøjer adskilte, med undtagelse af vendeområdet. Kørsel til sygehusets dialyseafdeling sker også via Ejegodvej.

Med indvielsen af hovedindgangen og de nye udenomsarealer den 26. maj sætter Nykøbing F. Sygehus punktum for første del af de store byggeplaner for sygehuset. Inden længe tages hul på næste step, der bliver langt mere omfattende og kommer til at strække sig frem slutningen af 2017.

En helt ny bygning skal opføres i tilknytning til eksisterende sengebygninger. Bygningen skaber nye rammer for intensivafdeling, akutfunktionerne og et kardiologisk sengeafsnit, mens andensalen opføres som et råhus, så der på sigt kan indrettes en sengeafdeling her.


Kontaktoplysninger for pressen:

Stabschef Michael Værnhøj Jørgensen, tlf. 20 90 37 53

Oprettet
11.05.15
Opdateret
28.10.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52