Søg
 

Dansk-tysk samarbejde skal skabe nye jobs

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 01. december 2015

Region Sjælland og delstatsregeringen Schleswig-Holstein vil stå sammen om at skabe innovation, vækst og arbejdspladser. Den kommende Femernforbindelse bliver omdrejningspunkt for samarbejdet.

Fødevarer, biotek, medico, logistik, bygge- og anlægssektoren. Det er blot nogle af de sektorer, som skal nyde godt af et nyt dansk-tysk samarbejde. En fælles handlingsplan er i dag underskrevet af ministerpræsident Torsten Albig, Schleswig-Holstein, og Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Jens Stenbæk peger på, at den kommende Femern Bælt-forbindelse er omdrejningspunktet for samarbejdet.

- Med Femernforbindelsen får vi en fast forbindelse, som vil åbne op for en sammenhængende dansk-tysk region. Det giver helt nye perspektiver for erhvervsliv og arbejdsmarked. Det er vigtigt for os i Region Sjælland, at vi nu står sammen med Schleswig-Holstein som én geografi, når det gælder samarbejdet i Femern Bælt-korridoren. Kun på den måde kan vi udnytte mulighederne optimalt og skabe store, slagkraftige projekter, som skal løse fælles udfordringer og udnytte fælles styrkepositioner, siger Jens Stenbæk.

Ministerpræsident Torsten Albig, Schleswig-Holstein, pointerer, at den fælles handlingsplan sender et vigtigt signal om dansk-tysk samarbejde.

- Region Sjælland er vores nabo på den anden side af Femernbælt, og netop her oplever vi i øjeblikket en stærk og mangfoldig udvikling af det dansk-tyske samarbejde. Og i de kommende årtier vil vi på tværs af Femernbæltregionen vokse endnu tættere sammen. Med dagens underskrift af den fælles handlingsplan sender vi derfor et vigtigt signal. Fra i dag bliver vores samarbejde endnu tættere, og sammen vil vi indfri vores fælles udviklingspotentiale, siger Torsten Albig.

Virksomheder inddrages

Region Sjælland og Schleswig-Holstein peger på fælles udviklingsmuligheder og innovationspotentialer indenfor blandt andet bioøkonomi, medico, biotek, fødevarer, logistik og bygge- og anlægssektoren.

- I det kommende samarbejde med vores tyske naboer, vil vi afdække innovationspotentialer i vores fælles geografi. Et godt eksempel er bioøkonomiområdet og overgangen til et biobaseret bæredygtigt samfund. Her har vi på både dansk og tysk side ønsker om at udvikle innovative produkter og produktionsprocesser, som kan skabe vækst og arbejdspladser i vores virksomheder, siger Jens Stenbæk.

Region Sjælland har en erklæret målsætning om, at mindst 100 virksomheder skal inddrages i grænseoverskridende samarbejder mellem Region Sjælland og Schleswig-Holstein i de næste fire år. Det nye politiske samarbejde på tværs af grænsen betyder, at der vil blive lagt vægt på, at aktiviteter og projekter reelt inddrager hele geografien.

Tror på Femern

Jens Stenbæk tror fuldt og fast på, at Femern-forbindelsen, som er en hjørnesten i det nye dansk-tyske samarbejde, bliver en realitet. Også selvom forbindelsen har været genstand for livlig debat de seneste måneder. Regionsrådsformanden ser således også samarbejdet med Schleswig-Holstein som en cementering af de to parters tro på Femern-forbindelsen.

- Faktum er, at Femern er en vækstfortælling, som vi ikke har råd til at undvære. Alene i forhold til jobskabelse forventes det, at byggeriet af Femern vil skabe beskæftigelse svarende til 20.000 mandeår. Samtidig vil Femern få meget stor strategisk betydning for hele det danske samfund. Når den faste forbindelse til Tyskland står færdig, binder vi metropolerne i Skandinavien sammen med det europæiske kontinent. Vi får et stort nordeuropæisk arbejdsmarked, hvor infrastruktur og højhastighedstog gør arbejdsstyrken meget mobil, siger Jens Stenbæk.

For at markere det nye dansk-tyske samarbejde besøger en dansk delegation fra Region Sjælland i disse dage de tyske samarbejdspartnere i Schleswig-Holstein. Den fælles handlingsplan blev underskrevet i Kiel i dag i Statskancelliet, Schleswig-Holstein. Handlingsplanen sætter retning for, hvilke områder der i første omgang skal prioriteres i samarbejdet. En egentlig samarbejdsaftale forventes indgået i 2016.


Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland, mobil 20 37 11 98

Carsten Maltzan, pressetalsmand for delstatsregeringen Schleswig-Holstein, +49 431 988 1704​

Oprettet
01.12.15
Opdateret
01.12.15
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52