Søg
 

Budgetaftale sikrer tryghed og nærhed for patienter

Pressemeddelelse: Onsdag d. 02. september 2020

Region Sjællands budget på 21 milliarder kroner i 2021 er nu på plads med en bred aftale indgået af alle partier i Regionsrådet. Budgetaftalen har fokus på, at Region Sjælland fortsætter omstillingen mod fremtidens sundhedsvæsen til gavn for borgerne.

​​Samtlige partier i Regionsrådet står bag budgetaftalen for 2021.​​​​​​​​​

​​Partierne bag aftalen prioriterer ligeledes den grønne omstilling i Region Sjælland.​​​​​​​​

Borgerne i Region Sjælland skal i centrum, og der skal være tryghed, nærhed og kvalitet i behandlingen af patienterne. Med budgettet er der samtidig sikret en robust økonomi og dermed en tryghed for medarbejderne i Region Sjælland. Det er den røde tråd i den budgetaftale, som et samlet Regionsråd netop har indgået.

Regionsrådsformand Heino Knudsen glæder sig over, at Region Sjælland med budgetaftalen kan fortsætte omstillingen mod fremtidens sundhedsvæsen.

- Vi skal behandle flere ældre og kronisk syge borgere. Vi skal have sundhedsydelser af høj kvalitet, og de skal flyttes tættere på borgeren - om muligt gerne helt ud i borgerens hjem. Det skal være nemmere at være patient, og vi skal i endnu højere grad tage udgangspunkt i den enkeltes behov. Ved at flytte behandlingerne tættere på borgerne, kan vi også samle og udvikle de højt specialiserede tilbud på sygehusene, siger Heino Knudsen.

Omstillingen mod fremtidens sundhedsvæsen foregår i et tæt samarbejde med det kommunale sundhedsvæsen, praktiserende læger og sygehusene. Der er fokus på at forebygge genindlæggelser og undgå akutte indlæggelser, som kunne have været håndteret på anden vis. Mere kirurgi skal omlægges til dagkirurgi og indlæggelser til ambulant behandling. Flere ambulante besøg skal omlægges til virtuelle konsultationer.

- Vi har allerede bragt vores sundhedsvæsen tættere på vores borgere med langt flere virtuelle konsultationer. Vi har også sikret en bedre lægedækning med vores vandkantsmodel, som blandt andet betyder, at vi etablerer vores egne lægeklinikker, hvor vi har stor lægemangel. Med budgetaftalen kan vi fortsætte omstillingen til gavn for regionens borgere. Det handler for os om at skabe tryghed og nærhed i sundhedsvæsenet, siger Heino Knudsen.
 

Kortere ventetid på høreapparater

Budgetaftalen betyder også en lang række konkrete initiativer, som retter sig mod patienterne: Styrket behandling af patienter med blodprop i hjernen, kortere ventetid til høreapparater, ekstra ressourcer til Psykiatrien samt nye socialsygeplejersker på sygehusene er blot nogle af de konkrete tiltag.

Partierne bag budgetaftalen har også haft fokus på at skabe tryghed blandt regionens 19.000 medarbejdere med fokus på arbejdsmiljø, fastholdelse af medarbejdere og ledelsesudvikling.

- Vores medarbejdere er vores DNA og dygtige, tilfredse medarbejdere samt et godt arbejdsmiljø er ubetinget vejen frem. Vores medarbejdere og ledere har trukket et tungt læs under corona-krisen, som jeg på vegne af Regionsrådet også gerne vil sige stor tak for. Det gælder både personalet i front på sygehusene, vores folk i indkøb, i servicefunktionerne, i administrationen og alle på vores sociale tilbud og i Psykiatrien, siger Heino Knudsen.

Grøn omstilling

Også den grønne omstilling i Region Sjælland fylder i budgetaftalen. Aftalepartierne er enige om at igangsætte arbejdet med en klimahandlingsplan, der skal sikre, at Region Sjælland som organisation går foran i den grønne omstilling. 

Den skal også sikre, at Region Sjælland igangsætter fokuserede indsatser på udvalgte områder, hvor der er størst effekt, og arbejdet skal bygge videre på de store indsatser, der allerede er i gang, som energiforbrug i regionens bygninger og reduktion i brugen af plastik. 

Region Sjælland vil desuden også deltage aktivt i klimaprogrammet DK2020, hvor målet er at fremme en solid og langsigtet forankring af klimaindsatserne i den regionale geografi og sikre partnerskaber, samarbejde og vidensdeling på tværs af regioner og kommuner.

- Region Sjælland skal gå foran, når vi skal fremme den grønne omstilling og bæredygtigheden. Vi har et ansvar for både at se indad i egen organisation og samtidig være det bindeled, som sætter sporene for en grøn fremtid. Vi ser ind i et 2021, hvor den indsats også skal løftes, siger Heino Knudsen.

Budgetaftalen blev indgået 2. september 2020 og alle partier i Regionsrådet står bag aftalen.​

Vedhæftede filer:


Kontaktoplysninger for pressen

Regionsrådsformand Heino Knudsen - 51 14 54 96 
Jan Hendeliowitz, Socialdemokratiet - 21 56 26 49 
Jacob Jensen, Venstre - 61 62 42 41 
Gitte Simoni, Dansk Folkeparti - tlf.: 61 15 40 93
Christian Wedell-Neergaard, Det Konservative Folkeparti - 40 15 22 23 
Bruno Jerup, Enhedslisten - 21 64 34 30
Tina Boel, Socialistisk Folkeparti - 21 22 38 66  
Anne Møller Ronex, Radikale Venstre - 21 22 56 10 
Egon Bo, Liberal Alliance - 21 56 25 81 
Kirsten Devantier, Venstre - 40 62 75 04​
Oprettet
02.09.20
Opdateret
03.09.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52