Søg
 

Budgetaftale med mere sundhed for pengene

Pressemeddelelse: Fredag d. 02. september 2016

Seks partier fra Regionsrådet i Region Sjælland har indgået aftale om næste års budget på 18 milliarder kroner. En stabil økonomi i Region Sjælland sikrer, at regionens sygehuse går fri af besparelser.

​​Med budgetaftalen lanceres en helt ny styringsmodel for sygehusene, som skal sikre mere sundhed og kvalitet for pengene. Andre hjørnestene i budgetaftalen er et nyt kostkoncept på sygehusene, fokus på rekruttering og lighed i sundhed.

Tillid og ansvar. Det er to nøgleord i den budgetaftale for 2017, som seks partier i Regionsrådet i Region Sjælland netop har indgået. Bag budgetaftalen for 2017 står Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti samt Radikale Venstre. Dermed er der tale om en bred budgetaftale med opbakning fra 36 af Regionsrådets 41 medlemmer.

Med budgetaftalen har regionsrådspolitikerne nemlig også besluttet en helt ny styring af regionens sygehuse i Holbæk, Køge, Roskilde, Nykøbing Falster, Næstved og Slagelse. Med det nye styringskoncept, fokuseret og værdibaseret styring, skal der skabes rum til, at ledelse og medarbejdere på de enkelte afdelinger kan arbejde innovativt inden for en fast økonomisk ramme. Det giver frihed til at udvikle metoder og arbejdsgange, der skaber høj kvalitet, service og sammenhæng i de enkelte patientforløb.

Sætter ledere og medarbejdere fri

Med værdibaseret styring sættes ledere og medarbejdere fri, forklarer Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland:

- Vi tror i Regionsrådet på, at det medfører et endnu stærkere fokus på den enkelte patient. Samtidig giver det mere tillid og ansvar til den enkelte medarbejder til at udføre arbejdet på den fagligt bedste måde. Med konceptet gør vi også op med en afregningsmodel, hvor sygehuset får penge for antal behandlinger. Nu giver vi i stedet hvert sygehus en pose penge. Sygehuset får på den måde bedre mulighed for at tilrettelægge arbejdet, sådan at patienterne udredes til tiden og får den rette behandling af høj kvalitet. Vi tror på, at vi på den måde får mere – og mere rigtig – sundhed for pengene, siger Jens Stenbæk.

Det nye styringskoncept skal også understøtte arbejdet med at skabe sammenhængende patientforløb.

- Målet er også, at patienter efter endt behandling hurtigere kan vende tilbage til deres hverdag. Vi vil i Region Sjælland være danmarksmestre i sammenhængende patientforløb og fokuserer på regionens politik om at have ’Patienten som partner’, siger Jens Stenbæk.

Menukort til patienter

Budgetforliget har sikret sygehusene samme budgetramme næste år. Det har samtidigt været vigtigt for forligsparterne at skabe en høj grad af budgetsikkerhed. Der er således indlagt 200 millioner kroner til sikring af budgetrammen.

Derudover er der i budgetaftalen for 2017 også plads til nye initiativer. Blandt andet skal et nyt kostkoncept, ”Fritvalgskonceptet”, udrulles på regionens sygehuse.

- Konceptet giver et markant løft til patientkosten på sygehusene i Region Sjælland. Med konceptet vil patienterne kunne vælge god, nærende og veltilberedt mad på de tidspunkter af døgnet, hvor patienten selv ønsker det. Der kommer et menukort, hvor patienten kan vælge mellem flere retter. Patientkosten bliver en integreret del af behandlingen, og samtidig er der en stor sidegevinst med væsentligt mindre madspild, siger Jens Stenbæk.

Konceptet, der også forbedrer lokale leverandørers muligheder for at afsætte varer til regionen, skal indfases på sygehusene og i psykiatrien gradvis fra slutningen af 2017 og vil være fuldt indfaset med udgangen af 2018.

Lighed i sundhed

Med budgetaftalen lægges der også vægt på, at der fortsat skal være fokus på at skabe lighed i sundhed i Region Sjælland.

- Vi har i Region Sjælland nogle særlige udfordringer, hvor vi ved, at der er ulighed i blandt andet viden om sundhed, sygdom og adgang til sundhedsydelser. Vi har gang i en række indsatser som ’Broen til bedre Sundhed’, ’Aktiv Patientstøtte’ og ’Sammen om min vej’. Her arbejder vi med at give positiv særbehandling til dem der har størst behov – på tværs af sektorer. Med budgetaftalen vil vi i de kommende år bygge videre på den særlige indsats over for de borgere, som har særlige udfordringer sundhedsmæssigt og socialt, siger Jens Stenbæk.

Rekrutteringsudfordring

Budgetaftalen sætter også fokus på Region Sjællands udfordringer med hensyn til rekruttering af især læger og sygeplejersker. Region Sjælland er blandt andet udfordret af de studerendes bosætningsmønster kombineret med den relativt lille uddannelseskapacitet i regionen samt specialeplanlægningen, der betyder, at fagpersoner – særligt læger – ikke kan varetage en række avancerede og karrierefremmende funktioner i Region Sjælland.

- Partierne bag budgetaftalen vil arbejde for, at Region Sjælland får samme vilkår for rekruttering som resten af landet. Derudover skal der ved årsskiftet fremlægges en samlet plan for en strategisk rekrutteringsindsats, hvor regionen også skal tænke i nye baner. Det kan for eksempel være ansættelse af faglige fyrtårne og opgaveglidning mellem faggrupper, for eksempel flere pleje- og træningsopgaver til social- og sundhedsassistenterne og andre sundhedsprofessionelle. Vi skal finde løsninger, som kan bruges i hele regionen, siger Jens Stenbæk.

Rekrutteringsudfordringerne er særligt omfattende i den sydlige del af regionen, hvor der både er de samme udfordringer som i resten af regionen og særlig store udfordringer med hensyn til tiltrækning og fastholdelse. Aftaleparterne bag budgetaftalen er derfor enige om, at der afsættes en pulje på 15 mio. kr. i 2017 til løsning af rekrutteringsudfordringerne med udgangspunkt i Nykøbing Falster Sygehus.

Budgetaftale 2017


Kontaktoplysninger for pressen:

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, 20 37 11 98

Kirsten Devantier, Venstre, 40 62 75 04

Annemarie Knigge, Socialdemokraterne, 21 56 24 79 

Peter Jacobsen, Dansk Folkeparti, 20 37 01 05

Tina Boel, Socialistisk Folkeparti, 21 22 38 66

Christian Wedell-Neergaard, Det Konservative Folkeparti, 40 15 22 23

Anne Møller Ronex, Radikale Venstre, 21 22 56 10

 

 

Oprettet
02.09.16
Opdateret
02.09.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52