Søg
 

Borgermøder skal hjælpe råstofplan

Pressemeddelelse: Torsdag d. 26. maj 2016

Region Sjælland har brug for grus, sand og sten til de store anlægsbyggerier, som i de kommende år vil skabe både vækst, udvikling og beskæftigelse i regionen.

Derfor inviterer Region Sjælland nu til to borgermøder, for at få borgernes hjælp og input til Råstofplan 2016.

​Råstoffer er vigtige ikke kun for Region Sjælland, men for hele Danmark. Derfor er det politikernes ansvar at lave råstofplaner, så man kan tage højde for de interesser der skal afvejes ved indvindingen af råstofferne. Sådan en plan er lavet, men det vigtigste mangler, forklarer formand for regionens Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur, Peter Jacobsen:  

- Vi vil gerne høre borgernes input. Vi politikere kan sagtens lave planer og komme frem til de mest logiske løsninger. Men nogen gange, så ved borgerne i området noget, som politikerne ikke kender til, eller de kan kaste lys over en problemstilling, som vi ikke havde tænkt på. Derfor afholder vi to borgermøder, hvor man kan komme og få svar på alle spørgsmål, og samtidig inspirere og måske rykke politikerne. Derfor kan jeg kun opfordre til at komme til ét af de to borgermøder.

Hensyn til naboer og miljø

Regionsrådet foreslår udlæg af 26 nye eller udvidede graveområder på i alt 327 hektar. De nye graveområder udlægges først og fremmest i tilknytning til eksisterende graveområder, og regionen har samtidig fokuseret på at tage bedst muligt hensyn til naboer, miljø, natur og landskab, forklarer Peter Jacobsen, formand for regionens Udvalg for Klima, miljø, trafik og infrastruktur:

- Med de nye graveområder bliver det muligt at få gravet færdigt, hvor indvindingen allerede er i gang. Dermed udnyttes råstofferne fuldt ud, og ikke mindst vil naboer hurtigere slippe for gener fra råstofgravningen, og arealerne kan efterbehandles til nye formål. Råstofferne ligger, hvor de ligger, og det kan ikke ændres. Så kunsten er at få råstofferne frigjort med mindst mulig gene hele vejen rundt. I forslaget til Råstofplan 2016 er der endvidere formuleret en række nye retningslinjer for indvinding og efterbehandling, som skal medvirke til at sikre mindst mulig påvirkning af natur og miljø under og efter råstofindvinding.

Proces

Et udkast til Råstofplanen ligger klar. Man kan frem til den 4. juli 2016 se og komme med bemærkninger til råstofplanen. Regionsrådet i Region Sjælland forventes i december 2016 at vedtage den endelige Råstofplan 2016.

Fakta

Offentlige møder om råstofplanen:

Region Sjælland afholder to offentlige møder om råstofplanen, hvor alle er meget velkomne til at tage del i debatten.

Borgermøde i Vordingborg: 31. maj kl. 18.30 i Psykiatrien i Vordingborg, Festsalen. Færgegaardsvej 15, 4760 Vordingborg. Tilmeldingsfrist 27. maj.

Borgermøde i Holbæk: 7. juni kl. 18.30 på Holbæk Sygehus, Akacievej 5 (Indgang L2) 4300 Holbæk. Tilmeldingsfrist 1. juni.

Tilmelding til møderne kan ske ved henvendelse til Tina Christoffersen, tlf. 57 87 58 31, Gønül Topcu, tlf. 57 87 58 30 eller på mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk

Fire principper for nye graveområder

Regionsrådet i Region Sjælland har vedtaget fire principper for nye graveområder:

  • Råstofforekomsten er dokumenteret og efterspurgt.
  • Nye graveområder udlægges først og fremmest i tilknytning til eksisterende områder.
  • Lokaliseringen af graveområdet medvirker til at mindske transportafstande.
  • Hensyn til landskab, miljø og byudvikling tilgodeses bedst muligt.

Råstofplan 2016

www.raastofplan.regionsjaelland.dk


Kontaktoplysninger for pressen:

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Klima, miljø, trafik og infrastruktur 20 37 01 05.

Hanne Møller Jensen, Funktionschef i Miljø og Ressourcer, Region Sjælland, 57 87 58 28.

Pressevagt, 57 87 50 52​

 
 
 
Oprettet
26.05.16
Opdateret
26.05.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt