Søg
 

Boom af elever på gymnasiale erhvervsuddannelser

Pressemeddelelse: Mandag d. 23. marts 2015

Godt 500 flere unge i Region Sjælland har i år søgt ind på en gymnasial uddannelse. Flere af de unge vælger nu en gymnasial erhvervsuddannelse: Eux har fået hele 88 procent flere ansøgere, mens htx har en fremgang på 25 procent.

De gymnasiale ungdomsuddannelser i Region Sjælland er inde i en stærk udvikling. Det viser opgørelsen af årets ansøgere til stx, hhx, htx, hf og eux.

I alt 8985 har søgt om optagelse på de fem gymnasiale ungdomsuddannelser. Det betyder, at søgningen er steget med godt 500 elever eller seks procent siden sidste år. Det sker til trods for, at ungdomsårgangene i regionen er faldende.

Hoved og hænder skruet rigtigt på

Eux har succes med at tilbyde svendebrev og studenterhue. Det er en gymnasial erhvervsuddannelse, hvor man bliver faglært og får fag, der giver adgang til videregående uddannelser. Eux har i år 535 ansøgere mod 284 ansøgere sidste år. En stigning på 251 flere unge svarende til 88 procent.

Ole Marqweis, formand for Kompetenceudviklings - og forskningsudvalget i Region Sjælland, glæder sig over udviklingen.

- Det er en stor succes med boomet af elever, som har søgt ind på eux i Region Sjælland. Der er ganske stor sandsynlighed for, at vi andre i fremtiden skal leve af de unge, der i dag sidder på skolebænken og tager en eux uddannelse. De bliver nemlig fremtidens vækstiværksættere. De har det særkende, at de både har hoved og hænder skruet rigtigt på. De er præcis prototypen på folk, der vil starte små, innovative virksomheder, som på den lange bane skal være med til at opretholde væksten i Region Sjælland, siger Ole Marqweis.

Stx oplever lille stigning

Den erhvervsgymnasiale htx får også markant flere ansøgere, et plus på 25 procent.

Søgningen til hf er uændret, stx har oplevet en lille stigning på en procent og hhx på to procent. Sædvanen tro er der mange som har søgt gymnasierne i Roskilde og Køge samt Sorø Akademi.

Uddannelse skal skabe vækst

Regionsrådet i Region Sjælland har netop vedtaget en regional vækst- og udviklingsstrategi, som sætter konkrete og ambitiøse målsætninger for de næste fire års arbejde med at skabe varig vækst og blivende beskæftigelse i regionen. Her er det et centralt element, at flere unge skal gennemføre en studieforberedende eller erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse. Antallet af unge som gennemfører en ungdomsuddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse skal således være øget med 15 procent i år 2020.

FAKTA Det betyder forkortelserne

stx - studentereksamen (gymnasium)

hf - højere forberedelseseksamen

hhx - højere handelseksamen (handelsgymnasium)

htx - højere teknisk eksamen (teknisk gymnasium)

eux - studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (erhvervsgymnasium)

Hent oversigt over ansøgertal

Vedlagt: Oversigt over antallet af ansøgere, 1. prioritet.

 

Kontaktoplysninger for pressen

Ole Marqweis, formand for Kompetenceudvikling- og forskningsudvalget, 51 54 20 58

Pressetelefonen i Region Sjælland, 57 87 50 52

Oprettet
23.03.15
Opdateret
28.10.16