Søg
 

Behandlingen af KOL i top i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Fredag d. 21. juni 2013

Nye kvalitetsdata viser, at Region Sjællænd – og ikke mindst Nykøbing F. Sygehus – er helt i top, når det gælder behandlingen af patienter med KOL, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom.

 

Kvaliteten i behandlingen inden for KOL bliver fulgt i den nationale kvalitetsdatabase Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Årsrapporten for 2012 er netop udkommet og viser, at Region Sjælland systematisk kontrollerer og behandler sine KOL-patienter.

- Indsatsen skal sikre, at patienterne får den rette behandling og får en bedre livskvalitet til trods for en belastende sygdom. Vi ved, at det har en stor effekt, hvis de KOL-ramte tager imod tilbud om at komme på KOL-skole, hvor de blandt andet lærer at tackle deres sygdom og at motionere trods åndenøden, siger vicedirektør Knut Borch-Johnsen, Holbæk Sygehus.

Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom måler KOL-behandlingen ud fra en række målepunkter, kaldet indikatorer. Region Sjælland er bedste region til fire ud af de seks målepunkter, hvor der er fastsat en national standard:

  • Andel af KOL-patienter, der har fået målt og registreret åndenød: 92 % i Region Sjælland – 89 % på landsplan
  • Andel af KOL-patienter, der er registreret som rygere eller ikke-rygere: 92 % i Region Sjælland – 88 % på landsplan
  • Andel af KOL-patienter, der er opfordret til rygestop: 99 % i Region Sjælland – 96 % på landsplan
  • Andel af KOL-patienter, der har fået tilbud om at deltage i KOL-rehabilitering inden for de seneste tre år: 98 % i Region Sjælland – 95 % på landsplan.

På de to øvrige indikatorer, hvor der er fastsat en national standard, ligger Region Sjælland næstbedst. Det drejer sig om måling af lungefunktion og ernæringstilstand. Andelen af KOL-patienter, hvor samtlige krav til undersøgelse og behandling er opfyldt, er 83 % i Region Sjælland mod 68 % på landsplan.

Indenfor regionen har Nykøbing F. Sygehus de bedste resultater. Her bliver kun få KOL-patienter genindlagt efter et behandlingsforløb, og dødeligheden er en af de laveste i hele landet. Rapporten viser desuden, at Nykøbing F. Sygehus er bedst, når det gælder om at teste patienterne og vejlede dem i at bruge deres inhalatorer og dermed få mest mulig gavn af lungemedicinen.

Region Sjælland behandler KOL-patienter på de lungemedicinske afdelinger på Holbæk, Køge, Næstved, Nykøbing F., Roskilde og Slagelse Sygehuse.

Link:

Find Dansk register for Kronisk Obstruktiv Lungesygdoms årsrapport 2012 på sundhed.dk

 


 

Kontaktoplysninger for pressen:

Vicedirektør Knut Borch-Johnsen, 61 14 09 89
Region Sjællands pressetelefon, 57 87 50 52

 

Oprettet
21.06.13
Opdateret
18.06.14
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52