Søg
 

Barrierer er til for at blive nedbrudt

Pressemeddelelse: Tirsdag d. 25. september 2012

Når Region Sjælland bliver landfast med Tyskland, er den logistiske barriere minimeret. Men fuld værdi af Femern Bælt-forbindelsen kommer først, når alle de andre barrierer er væk.

By-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen og Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen i positiv dialog om arbejdet.

Der skal en massiv indsats til for at nedbryde de barrierer, der forhindrer smidig udveksling af arbejdskraft m.v. på tværs af Femern Bælt, og der er behov for yderligere investeringer i rammebetingelserne for vækst og beskæftigelse i Region Sjælland og resten af landet.

Det er Carsten Hansen og Steen Bach Nielsen enige om efter at have drøftet en række problemstillinger vedrørende blandt andet Femern Bælt-forbindelsen i dag.

- Region Sjælland har gjort et stort arbejde for at skabe de bedste betingelser for vækst, udvikling og beskæftigelse, men der er en række praktiske og juridiske barrierer for at få fuldt udbytte af den faste forbindelse over Femern Bælt. Regeringen vil gå aktivt ind i at få ryddet flest mulige af barriererne af vejen, siger Carsten Hansen, By-, bolig- og landdistriktsminister.

Udfordringerne for fuld integration af arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen spænder vidt. Hvordan er det med bilens indregistreringsafgift, hvis man bor på den ene side af grænsen og arbejder på den anden? Er en dansk uddannelse gyldig i Tyskland? Og hvad med pension og arbejdsmarkedsbidrag for en tysk lærling hos en dansk elektriker? Der er mange erfaringer fra Sønderjylland, der kan inddrages i arbejdet, ligesom udfordringerne over den dansk-svenske grænse skal indtænkes.

Steen Bach Nielsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland:

- I dag har jeg haft mulighed for at drøfte de barrierer, vi regionalt ser i forhold til at udnytte det fulde potentiale i samarbejdet mellem Danmark og Tyskland. Der er ingen tvivl om, at Europas vækstpotentiale i høj grad ligger i grænseregionerne, og det glæder mig selvfølgelig, at regeringen med Minister for By-, bolig- og landdistrikter, Carsten Hansen i spidsen, nu vil gå aktivt ind i at løse problemerne, siger Steen Bach Nielsen.

På mødet blev det også drøftet, at der regionalt og lokalt allerede er investeret massivt i at udnytte mulighederne, Femern Bælt forbindelsen vil skabe. Region Sjællands erfaringer og viden om regional udvikling skal udnyttes i et samarbejde mellem regionen og den tværministerielle arbejdsgruppe for Femern Bælt, der har Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter for bordenden.

På mødet blev det også klart, at en fortsat udvikling i beskæftigelsen og i vækst forudsætter øgede investeringer i det potentiale, den faste forbindelse til Tyskland medfører for både Region Sjælland og resten af Danmark.

- Jeg er helt enig i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at den faste forbindelse over Femern Bælt kan blive katalysator for vækst og beskæftigelse i hele Danmark, og vi skal nu sætte handling bag ordene, siger Carsten Hansen.

Kontaktpersoner for pressen

Carsten Hansen, Minister for By-, bolig- og landdistrikter, via ministeriets kommunikationsrådgiver Thomas Warburg, tlf. 41 71 77 11, e-mail: thw@mbbl.dk

Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand, telefon: 30 61 64 46

Oprettet
25.09.12
Opdateret
25.09.12
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52