Søg
 

BDO vinder revisionsopgave i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Fredag d. 11. november 2016

​Revisionsfirmaet BDO har leveret det samlet set fagligt bedste og billigste tilbud på at håndtere Region Sjællands eksterne revisoropgaver de kommende fire år.

BDO har i en årrække varetaget revisionen i Region Sjælland, men blev i forbindelse med den såkaldte Atea-sag kritiseret for ikke at have opdaget en række kritiske forhold og mangelfulde ledelsestilsyn. BDO har lært af sagen og leveret det klart bedste tilbud, siger regionsrådsformand Jens Stenbæk.

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede i juni at undlade at bruge en option på at forlænge et mangeårigt samarbejde med revisionsfirmaet BDO. Det skete i forbindelse med den såkaldte Atea-sag, hvor BDO blev kritiseret for ikke have kontrolleret og opdaget en række kritiske forhold i regionens IT-afdeling.

I august blev revisoropgaven derfor sendt i udbud efter en såkaldt SKI-aftale, hvor de mest anerkendte revisionsfirmaer i Danmark, herunder BDO, er forhåndsgodkendt til at kunne byde. Det har således hele tiden stået klart, at BDO kan afgive tilbud under SKI-aftalen og dermed vinde kontrakten. Udbuddet af Region Sjællands revisoropgave har rummet langt mere specifikke krav om tilsyn og kontrol end tidligere.

Regionsrådet i Region Sjælland har i dag behandlet sagen og besluttede, at BDO skal varetage revisionsopgaven i Region Sjælland.

Det bedste tilbud

Jens Stenbæk, regionsrådsformand i Region Sjælland, forklarer, at BDO har afgivet det klart bedste tilbud i udbudsrunden.

- Kvaliteten af en revisionsydelse er stærkt afhængig af det hold, som revisionen stiller med. Her har BDO sat et nyt hold med en ny daglig chefrevisor og med deltagelse fra BDO’s topledelse. Vi har dermed garanti for, at det også fremover vil være et nyt hold. De har præsenteret en god og gennemarbejdet revisionsplan. Samtidig har de den bedste pris. Udbudsforløbet og det fremsendte tilbud viser, at kritikken fra Regionsrådet har været berettiget, og at BDO samtidigt har lært af hele sagen, siger Jens Stenbæk.

I forlængelse af udbudsprocessen har Region Sjælland haft et eksternt advokatfirma til at vurdere udbudsprocessen og det forhold, at BDO nu genvinder kontrakten.

- Advokatfirmaet har ikke fundet grundlag for at anfægte den faglige vurdering, som ligger til grund for, at BDO nu har vundet. BDO har leveret det bedste tilbud med hensyn til revisorhold, forventet ydelse og pris. Det er helt tydeligt, at der fra BDOs side er gjort meget for at kunne levere en ny og gennemarbejdet revisionsydelse, som retter op på de fejl, der tidligere har været omkring manglende tilsyn, siger Jens Stenbæk.

Region Sjælland har siden marts 2016 udviklet et ledelsestilsynskoncept, hvor alle enheder har fastlagt, hvilke elementer deres ledelsestilsyn skal indeholde, og hvordan det skal gennemføres.

- BDO har været involveret i denne opgave som led i den eksisterende kontrakt, og Region Sjælland har været tilfredse med BDOs indsats omkring dette arbejde, siger Jens Stenbæk.

Intern kontrolenhed

Foruden den eksterne revision har Region Sjælland efter Atea-sagen også oprettet en uafhængig, intern kontrolenhed. Administrationen vil følge den eksterne revision langt tættere end tidligere og gøre brug af den interne kontrolenhed til både generelle og mere specifikke opgaver. Hvis en anden revisor var blevet valgt, ville administrationen ligeledes have fulgt den eksterne revision langt tættere end tidligere.

BDO, der nu skal varetage Region Sjællands revision, er landets fjerdestørste revisionsvirksomhed og en af de største spillere på markedet. BDO reviderer 60 procent af landets kommuner, to andre regioner og omkring 500 offentlige institutioner og selskaber. Derudover leverer BDO rådgivning og serviceydelser til samtlige kommuner og regioner samt syv ministerier med underliggende styrelser og institutioner.


Kontaktoplysninger for pressen:

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, Region Sjælland, 20 37 11 98

Per Bennetsen, adm. direktør, Region Sjælland, 30 66 03 77

 
Oprettet
10.11.16
Opdateret
10.11.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52