Søg
 

Arbejdstilsynet udsteder påbud til Intensivt afsnit

Pressemeddelelse: Torsdag d. 18. august 2016

Sygeplejerskerne og læger har for travlt på intensivt afsnit på Sjællands Universitetshospital, Køge. Det har resulteret i, at patienten har fået ekstra beroligende medicin i pressede perioder. Nu er det stoppet, og arbejdspresset skal sænkes.

Arbejdstilsynet besøgte i april Intensiv afsnit på Sjællands Universitetshospital, Køge. Under dette besøg fortalte sygeplejerskerne, at de ofte oplever et stort arbejdspres. Det har nu resulteret i et påbud til hospitalet, hvor der kræves tiltag til at mindske arbejdspresset.

Der nævnes flere eksempler på arbejdspresset og konsekvensen af det. Sygeplejerskerne beskriver overfor Arbejdstilsynet, at de i spidsbelastede tidspunkter er nødt til at give en ekstra dosis beroligende medicin til patienterne for at følge med.

- På en intensiv afdeling er det meste arbejde ikke planlagt, og vi kan ikke undgå pressede situationer, stress og akutte begivenheder, når vi kæmper for at redde liv. Der er mange situationer på en intensiv afdeling, hvor man med henblik på patientsikkerheden øge mængden af beroligende medicin. Men det er ikke i orden, hvis det sker på baggrund af travlhed alene, siger vicedirektør, Beth Lilja, Sjællands Universitetshospital, Køge.

Ikke farligt for patienterne

Vicedirektør Beth Lilja understreger, at der ikke gives mere medicin end der lægeligt er ordineret, og at det ikke er farligt for patienterne. Der er tale om en meget kortvarig øgning af beroligende medicin på mellem 10 og 30 minutter, og det udgør ikke nogen risiko for patienten. Men vi kan ikke acceptere, at det er en tilbagevendende praksis på baggrund af travlhed. Vi bestræber os på at efterleve de krav og retningslinjer, der er gældende for patienter indlagt på en intensiv afdeling. Erfaringsmæssigt ved man, at patienten så vidt muligt skal være vågen, siger Beth Lilja og fortsætter:

- Omvendt kan det i en række situationer være nødvendigt at holde en patient sovende. For eksempel for at forhindre respiratorpatienter i at vågne op og trække slangerne fra respiratoren ud, hvilket patienten kan dø af.

Afdelingen får flere ressourcer
 

Sygehusledelsen sætter nu ind med en række initiativer, der skal afhjælpe arbejdspresset på Intensivafdelingen.

- Vi har allerede nu tilført afdelingen flere hænder. Der bliver en ekstra sygeplejerske, som dagligt kan opfylde skabe og bakker. Så sørger vi også for en ekstra tilkaldevagt, som kan bruges i de tilspidsede situationer som fra tid til anden opstår på afdelingen. På den måde eliminere vi de situationer, hvor sygeplejerskerne har følt, at de var nødt til at øge dosissen af beroligende medicin, siger Beth Lilja.

I den lavpraktiske ende installeres en pappresser, så personalet ikke skal bruge ekstra tid på dette. Man mindsker også forskellige dokumentationsproblemer og indfører ugentlige møder, hvor man kan diskutere arbejdsgange.

Klar til flere justeringer
 

De mange nye tiltag på intensiv afsnittet vil løbende blive evalueret og om nødvendigt justeret, så Sjællands Universitetshospital kan efterleve det påbud givet af Arbejdstilsynet

- Senest 15. november skal vi svare Arbejdstilsynet, og der forventer vi at arbejdspresset er mindsket markant. Afdelingen er allerede en af de bedste intensiv afdelinger i hele landet, det viser alle data, og det skal den blive ved med at være. Men det er naturligvis også vigtigt, at det er en afdeling som fungerer for både patienter og personale. Med de tiltag vi allerede har sat i gang, så forventer vi at skabe et bedre arbejdsmiljø. Skal der yderligere tiltag til, så er vi også klar til det, slutter vicedirektør for Sjællands Universitetshospital, Køge, Beth Lilja.

 
Oprettet
18.08.16
Opdateret
18.08.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52