Søg
 

Ansvar for serviceopgaver flyttes ud til sygehusene

Pressemeddelelse: Mandag d. 07. januar 2019

Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet, at serviceassistenter samt lager- og depotfunktioner overføres til sygehusene.

​Det skal sikre, at kompetencerne hos portører, serviceassistenter og lagermedarbejdere bruges bedst muligt ude på de enkelte sygehuse.

Bedst mulig udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og mulighed for lokalt at tilrettelægge arbejdet. Det er baggrunden for, at Forretningsudvalget i Region Sjælland har foreslået at nedlægge regionens Koncern Service i sin nuværende form og i stedet overføre serviceassistenter samt lager- og depotfunktioner til sygehusene. Et forslag som Regionsrådet i dag har godkendt. Dermed flyttes ledelsen for mere end 1000 medarbejdere som portører, serviceassistenter og lagermedarbejdere ud på sygehusene i regionen.
 
Regionsrådsformand Heino Knudsen er overbevist om, at det vil give endnu bedre resultater, når ansvaret for serviceopgaverne flyttes ud til sygehusene.

- Det giver mulighed for at tilrettelægge arbejdet på en måde, så medarbejdernes kompetencer bruges bedst muligt. Det vil blive til gavn for alle medarbejdergrupper på sygehusene og ikke mindst for borgere og patienter i Region Sjælland, siger Heino Knudsen.
 

Nyt center oprettes

Med beslutningen nedlægges Koncern Service fra 1. juli 2019. Et nyt tværgående center, "Indkøb, produktion og logistik", skal blandt andet tage sig af indkøb og udbud, varetransport mellem sygehusene, produktion og leverance af mad samt vaskeri og drift af regionshuset.
Beslutningen får ikke nogen betydning for regionens nye uddannelse som serviceassistent.
- Vi fortsætter arbejdet med at uddanne dygtige serviceassistenter, der kan løse en bred vifte af serviceopgaver til gavn for patienterne. Det vil aflaste plejepersonalet, der får mere tid til patienterne. Samtidig får vi opkvalificeret en stor gruppe medarbejdere, siger Heino Knudsen.
 
Regionsrådet har desuden arbejdet ud fra et princip om at opgaver, der kræver nærhed til kerneopgaverne, bør løses lokalt, mens opgaveløsning, som kan give "stordriftsfordele", eller som kræver særlige fagligheder eller standardiseringer for bl.a. at sikre omkostningseffektivitet, løses fælles.
 

Deling af opgaver

Generelt har Regionsrådet også fokus på, hvordan opgaver kan flyttes eller deles mellem faggrupper.
- Vores 18.000 medarbejdere i Region Sjælland løber stærkt. Der er et stort arbejdspres ude på flere afdelinger, og på nogle områder mangler der kompetencer. Derfor er vi også i fuld gang med en indsats, hvor vi mellem faggrupper og funktioner deler eller flytter opgaver, siger Heino Knudsen.
 
Det kan være sygeplejersker og terapeuter, som i højere grad varetager ambulante kontroller. Det frigør ressourcer hos lægerne. Eller farmakonomer som anvendes på sygehusafdelinger og varetager medicindispensering og kvalitetssikring. Det frigør ressourcer hos sygeplejerskerne.
- Vi har eksempelvis også delestillinger mellem sygehus og kommuner, der arbejder med KOL-patienter. Vi skal videre ud ad den vej, så vi kan frigøre ressourcer og at løse opgaverne på nye måder, siger Heino Knudsen.

Kontaktoplysninger for pressen

Regionsrådsformand Heino Knudsen, 51 14 54 96
 
 
Oprettet
07.01.19
Opdateret
07.01.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52