Søg
 

Ambulancen er hurtigere fremme

Pressemeddelelse: Onsdag d. 15. marts 2017

Akutberedskabet i Region Sjælland havde et travlt 2016. Trods flere udrykninger er det lykkes at nedbringe ambulancernes responstid.

Kort over det samlede akutberedskab

​Ambulancetjenesten i Region Sjælland rykkede sidste år ud med blå blink til godt og vel 66.000 hændelser, hvor borgere var kommet til skade eller blevet akut syge. Samtidig med at der har været syv procent flere udrykninger, er ambulancernes responstid faldet fra 8.29 min til 8.18 min i gennemsnit. Det fremgår af en netop offentliggjort årsrapport om Region Sjællands præhospitale indsats i 2016.

Den udvikling glæder Jens Ravn, formand for Udvalget for Det nære sundhedstilbud i Region Sjælland:

- Det er meget positivt, at vi har nedbragt responstiden samtidig med, at der har været øget aktivitet. Det understreger endnu engang, at Region Sjælland er helt i front med at sikre borgerne et effektivt og sammenhængende akutberedskab. Det viser også, at de politiske beslutninger med nye tiltag i den præhospitale indsats har virket, siger Jens Ravn.

Flere paramedicinere

Region Sjælland har blandt andet øget antallet af ambulancer med paramedicinere fra 17 til 24, og dermed er Region Sjælland den region med flest paramedicinere målt i forhold til antal indbyggere. 190 paramedicinere dækker nu regionen, og det er med til også at sikre hurtigere responstider. Også brugen af nødbehandlerenheder og 112-akuthjælpere er i stærk stigning og er en vigtig hjørnesten i det samlede akutberedskab.

Samtidig har Region Sjælland i 2016 haft fokus på transporter af patienter mellem sygehusene, de såkaldte interhospitale transporter. Antallet af køretøjer til sygetransporter (planlagte og ikke-akutte kørsler) er gået fra seks vogne ved indgangen af 2016 til 16 ved udgangen af året. Det betyder, at ambulancernes kompetencer kan blive fokuseret på akut syge eller tilskadekomne borgere.

- Det er også en væsentlig årsag til, at vi fortsat har meget lave responstider på vores ambulancer i Region Sjælland. Med den politiske beslutning om at indføre flere køretøjer til liggende sygetransporter, har vi fokuseret indsatsen omkring de planlagte samt ikke-akutte kørsler og samtidig frigjort ressourcer til det akutte beredskab, siger Jens Ravn.

 

Få serviceklager

Antallet af serviceklager i Region Sjællands Præhospitale Center blev sidste år også fastholdt på et meget lavt niveau. Den samlede klageprocent er således på kun 0.007 % af de ydelser, som borgerne har modtaget.

Efter en udbudsproces i 2015 overtog Falck Danmark A/S pr 1. februar 2016 den samlede ambulancekørsel i hele Region Sjælland, efter at Roskilde Brandvæsen og Falck i kombination gennem en årrække har stået for opgaven.

- Region Sjælland har haft et godt samarbejde gennem mange år med Roskilde Brandvæsen, og jeg glæder mig over, at Falck har fastholdt og videreudviklet de gode resultater. Responstiderne og serviceniveauet for de planlagte patienttransporter er fortsat på samme høje niveau som hidtil, og samtidig har vi hævet kvaliteten på en række andre områder. Vi skal hele tiden tænke innovativt, så vi i Region Sjælland kan fortsætte med at være i front med vores præhospitale indsats, siger Jens Ravn.

 

Årsrapporten om Region Sjællands præhospitale indsats i 2016 kan læses her:

http://www.regionsjaelland.dk/publikationer/Sider/Praehospitalt-center-aarsrapport-2016.aspx

Grafik over Region Sjællands samlede akutberedskab:

Jens Ravn, formand for Udvalget for det nære sundhedstilbud i Region Sjælland, 51 54 08 82

 
Oprettet
15.03.17
Opdateret
21.03.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52