Søg
 

Ambitiøst forsøg skal øge antallet af passagerer i den kollektive transport

Pressemeddelelse: Onsdag d. 05. august 2020

Ambitionen er klar: Flere borgere og pendlere skal ind i den kollektive transport. Det vil både gavne mobiliteten, trængslen og klimaet.

​​​Derfor igangsætter Region Sjælland i samarbejde med Danmarks største mobilitetsselskab Movia et forsøg på linje 234, så borgere og pendlere i Ringsted, Sorø og Slagelse fra 8. august 2020 og to år frem kan hoppe på bussen hver halve time.​

Sammenholdt med de andre danske regioner pendler sjællænderne længst. Men selvom pendlingen generelt er stigende, falder antallet af passagerer i den kollektive transport. Det betyder øgede udgifter, og dermed færre afgange og ringere service i den kollektive transport.

Den udvikling skal vendes. Skal Region Sjælland også i fremtiden være en region med høj mobilitet og sammenhængskraft, er der behov for at få flere passagerer ind i den kollektive transport - både for miljøets og økonomiens skyld.

Derfor har Region Sjælland sammen med Movia netop søsat et ambitiøst forsøg på buslinje 234, der kører mellem Ringsted, Sorø og Slagelse.

Nyt navn, flere afgange og natdrift i weekend

Fra natten til lørdag 8. august 2020 og to år frem bliver linje 234 midlertidigt opgraderet til R-net standard. Forsøget skal give de rejsende mellem Ringsted, Sorø og Slagelse et attraktivt og fleksibelt kollektivt transporttilbud, der f.eks. kan konkurrere med bilen. Både når det drejer sig om transport til hverdag og til fest. Målet er at vise, at det kan lade sig gøre at få flere til at bruge den kollektive transport. Samtidigt giver forsøget en bedre indsigt i de økonomiske konsekvenser.
 
Konkret betyder opgraderingen til R-net standard, at linje 234 frem til skolernes sommerferie i 2022 får halvtimesdrift i dagstiden på hverdage og timedrift aften og weekend. Helt specielt får linje 234 også timedrift i aften- og nattetimerne efter fredage og lørdage. Opgraderingen markeres med et navneskift, så linje 234 fra 8. august 2020 vil hedde 460R.

Forsøget på linje 234 er en del af Region Sjællands satsning på fremtidens kollektive trafik, som skal øge passagertilstrømningen og derved få bedre økonomi i den kollektive transport.

Flere fluer med et smæk

Ifølge beregninger fra mobilitetsselskabet Movia, vil opgraderingen af linje 234 øge passagertilstrømningen med mere end 50%. Region Sjælland og Movia har derfor tårnhøje forventninger til driftsforsøgets resultater.
 
- Hvis vi skal øge passagertallene i vores busser og tog, skal de kollektive transporttilbud være så attraktive, at de kan konkurrere med bilen. Med opgraderingen af linje 234 skal vi vise, at det kan lade sig gøre. Det er godt for borgerne, for mobiliteten, for trængslen og for klimaet - det er fire fluer med et smæk, siger Peter Jacobsen, formand for Region Sjællands Udvalg for Regional Udvikling.

Nyt format for borgerinddragelse

Den nye linje 460R er til alle borgere i de tre kommuner, men særligt pendlerne får flere muligheder, da den nye rute har hyppigere kørsel til Ringsted og Slagelse Station.

Netop udviklingen af nye stoppesteder har under planlægningen af linje 460R været et tema for inddragelse af lokalsamfundet i de tre kommuner. På grund af corona-situationen måtte alle tanker om at mødes fysisk med borgerne skrinlægges og i stedet skabte Movia til lejligheden et digitalt format for at inddrage borgerne i udviklingen af fem stoppesteder på linjen. Det kom der mange gode forslag ud af, og på stoppestederne ønsker borgerne sig blandt andet gode siddepladser, mere læ, god belysning, skraldespande og bedre cykelparkering. Stoppestederne bliver fornyet i løbet af efteråret.
 
De fem stoppesteder er udvalgt af kommunerne med særligt fokus på stoppesteder i lokalsamfund, hvor behovet for mobilitet er stigende.
 

En del af noget større

Holder beregningerne stik, får Region Sjælland og Movia et stærkt afsæt for arbejdet med at styrke mobiliteten og fremtidens kollektive trafik på Sjælland.

Tanken med driftsforsøget er derfor også at få indsamlet konkrete erfaringer, data og dokumentation for passagertilvæksten, som kan bruges i arbejdet med at trække flere borgere og pendlere til regionens øvrige buslinjer.
 
- Med den nye linje 460R får borgerne i Region Sjælland et langt bedre mobilitetstilbud. Baseret på Movias erfaringer, forventer vi, at linje 460R vil opnå en passagervækst på 140.000 kunder på strækningen, som i dag har 260.000 kunder. R-nettet har en fremtrædende rolle i Movias netop godkendte mobilitetsplan og erfaringerne fra forsøget vil indgå i udviklingen af den kollektive transport i Region Sjælland, siger adm. direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen.
 

Fakta

  • Region Sjælland har afsat 2 mio. kr. til finansiering af driftsforsøget på linje 234. Driftsforsøget gennemføres i tæt samarbejde med mobilitetsselskabet Movia, der driver de regionale buslinjer. Forsøget er en del af Region Sjællands satsning Fremtidens kollektive trafik, der har til formål at styrke mobilitet og sammenhængskraft i Region Sjælland
  • Linje 234 bliver med forsøget en del af det regionale R-net og vil i forsøgsperioden skifte navn til linje 460R. Opgraderingen af linje 234 er midlertidigt og løber fra den 8. august 2020 og til skolernes sommerferie i 2022
  • Som udgangspunkt skal den fortsatte drift i forlængelse af forsøgsperioden være udgiftsneutral for Region Sjælland. Forsøget kan således overgå til drift, hvis passagertallet kan kompensere udgifterne til den udvidede drift, eller der kan tilvejebringes anden supplerende finansiering
  • Den nye linje 460R får halvtimesdrift alle hverdage til kl. 20, timedrift alle aftener til midnat og timedrift om natten alle nætter efter fredag og lørdag
  • Erfaringer viser, at natdrift understøtter bosætning og desuden giver et alternativ til spirituskørsel
  • Man kan se, hvornår og hvor linje 460R kører, hvis man søger i Rejseplanen og sætter datoen til efter 8. august

Vedhæftede filer:


Kontaktoplysninger for pressen:

Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional udvikling, tlf. 20 37 01 05
Movia Kommunikation og Presse, tlf. 36 13 20 10

Oprettet
08.08.20
Opdateret
08.08.20
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52