Søg
 

Alle faggrupper skal i spil for at løse rekrutteringsproblem

Pressemeddelelse: Torsdag d. 23. marts 2017

Regionsrådet i Region Sjælland har vedtaget en plan for, hvordan regionen får skaffet nok læger, sygeplejersker og andre ansatte i fremtiden.

Det handler ikke kun om at rekruttere speciallæger. Det handler også om at udnytte alle faggruppers kompetencer mere intelligent.

Det er en Regionsrådets højst prioriterede opgaver i 2017 at sikre, at Region Sjælland også i fremtiden har dygtige medarbejdere. Planen for rekrutteringsindsatsen har fået overskriften ”De rigtige kompetencer – nu og i fremtiden” og rummer en lang række bud på løsninger.

Udvikle, fastholde og rekruttere

- En vigtig del af løsningen er, at vi skal udvikle og fastholde vores nuværende medarbejdere. Ikke kun rekruttere nye ansatte, siger regionrådsformand Jens Stenbæk.

- Vi skal se på, hvilke kompetencer vi har brug for, ikke kun på stillingsbetegnelser. Alle faggrupper skal i spil, og alle faggrupper er en del af løsningen.

Vi skal have et endnu skarpere øje for, hvor de forskellige faggrupper kan overtage opgaver fra hinanden. For eksempel fra læger til sygeplejersker, fra sygeplejersker til sosu-assistenter, fra plejepersonale til serviceassistenter.

Kort sagt: Vi skal udnytte vores kompetencer mere intelligent – og skabe attraktive arbejdspladser på alle fronter, fastslår Jens Stenbæk.

Ingen quick-fix

Der er dog ikke kun ét enkelt svar på Region Sjællands udfordringer med rekruttering. Der skal forskellige løsninger til forskellige faggrupper, og der er store geografiske forskelle på udfordringerne. Det kræver vedholdenhed og løsninger på kort og langt sigt.

- Vi har også en stor opgave i politisk at påvirke vores vilkår. Som at opnå en bedre fordeling af speciallæger i Danmark og at få flere højtspecialiserede behandlinger, bedre transportmuligheder og flere uddannelsespladser til Region Sjælland.

Fremtidens læger til regionen

Regionsrådet ønsker konkret at styrke muligheden for at rekruttere læger gennem en stærkere regional forankring af lægernes uddannelse og mere forskning.

- Det skal ske i samarbejde med universiteterne, og vi skal udnytte de muligheder, der åbner sig nu, hvor vi er i gang med opbygge vores eget universitetshospital, Sjællands Universitetshospital, siger Jens Stenbæk. 

Flere sygeplejersker og sosu’er

Region Sjælland har allerede succes med at få flere sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter uddannet i regionen.

Der skal uddannes 35 procent flere sygeplejersker - svarende til 150 ekstra sygeplejestuderende - og der er skabt 207 ekstra pladser på SOSU-uddannelserne. I alt 357 nye uddannelsespladser, hvor regionen stiller praktikpladser til rådighed.

Alle kræfter samlet om løsninger

Alle stærke kræfter er inddraget i at tænke i nye baner for at løse rekrutteringsproblemerne: Medarbejdere og ledere, kommuner, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, elever og studerende.

- Jeg vil gerne kvittere for gode og konstruktive bidrag til det videre fælles arbejde. Der er mange nye idéer til løsninger og en kreativ tilgang til løsningerne, fastslår Jens Stenbæk.

En del af rekrutteringsindsatsen er målrettet Nykøbing F. Sygehus og de praktiserende læger.

FAKTA

Ubesatte stillinger pr. 1. februar 2017 på sygehusene og i psykiatrien: 122 speciallæger, ca. 50 øvrige læger, 138 sygeplejersker, 12 bioanalytikere og 12 jordemødre.

Link til Rekrutteringsindsatser 2017 – De rigtige kompetencer nu og i fremtiden


Foto af anæstesisygeplejerske ved operation på Slagelse Sygehus vedlagt (arkivfoto)

Operation Slagelse Sygehus.jpg


Kontaktoplysninger for pressen:

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, 20 37 11 98

 

 

 
 
 
Oprettet
23.03.17
Opdateret
23.03.17
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52