Søg
 

Afskedigelser og ny organisering af regional udvikling i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Mandag d. 06. august 2018

Den politiske aftale om "forenkling af erhvervsfremmesystemet" betyder besparelser på 112 millioner kroner i Region Sjælland. Det betyder, at op mod 20 medarbejder bliver afskediget i løbet af august.

​​Region Sjælland har fra 2019 færre penge til at skabe regional udvikling. Det er konsekvensen af den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om "Forenkling af erhvervsfremmesystemet", der blev indgået i maj 2018. Aftalen ender med at koste Region Sjælland 112 millioner kroner ud af et samlet budget på 590 millioner kroner.

Budgettet til regional udvikling finansierer blandt andet de regionale tog- og buslinjer, beskyttelse af regionens drikkevand mod forurening samt indsatsen for at få flere og bedre uddannelsestilbud i Region Sjælland.

Halvdelen af medarbejderne afskediges

Budgetreduktionen på næsten 20 procent betyder store besparelser allerede fra årsskiftet 2018-2019. Region Sjælland har tidligere beskrevet, at besparelserne vil både ramme den kollektive trafik og en række andre udviklingstiltag i Region Sjælland, men det rammer også op mod 20 medarbejdere i Region Sjælland, der skal afskediges:

- Det er meget trist at skulle afskedige så mange dygtige medarbejdere. Det er mere end halvdelen af medarbejderne, som nu ikke skal arbejde for udviklingen i Region Sjælland, og det vil få negative konsekvenser både på den korte og på den længere bane. I første omgang vil borgerne i Region Sjælland mærke, at vi allerede fra årsskiftet er tvunget til at forringe serviceniveauet på en række bus- og toglinjer og eventuelt lukke ruter. Det vil også ramme den indsats, som Region Sjælland har gjort for at sikre erhvervsfremme og hæve uddannelsesniveauet, siger Per Bennetsen administrerende direktør i Region Sjælland.

Udover afskedigelserne vil en række ubesatte stillinger ikke blive genbesat, dermed nedlægges i alt cirka 25 stillinger i afdelingen Regional Udvikling i Region Sjælland. Afskedigelserne gennemføres i løbet af august 2018.

- Jeg vil gerne takke de mange dygtige medarbejdere i Regional Udvikling for den store indsats, der er og bliver leveret til gavn for vækst og udviklingen i Region Sjælland. I forhold til de medarbejdere, der skal afskediges, gør vi naturligvis alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem videre. Enten internt i Region Sjællands egen organisation eller andre steder, siger Per Bennetsen. 

Region Sjælland vil stadig kæmpe for udviklingen

Et flertal i Regionsrådet har besluttet, at Region Sjælland trods de store besparelser fortsat vil stå i spidsen for regionens udvikling. Regionens arbejde vil være båret af en overordnet vision om, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed.

I forlængelse af aftalen er det besluttet, at de to eksisterende afdelinger i Regional Udvikling, henholdsvis afdelingen for Miljø og Ressourcer samt afdelingen for Innovation og Vækst, slås sammen til én. Carsten Krabbe, der hidtil har været direktør for afdelingen for Innovation og Vækst, indtræder første september som direktør for Regional Udvikling. Miljødirektør Jan Huus Vestergaard indtræder i en ny stilling som miljøchef og indgår i ledelsesteamet i Regional Udvikling: 

- Den nye organisering skal sikre en ambitiøs udmøntning af Regionsrådets vision om, at Region Sjælland skal være et attraktivt sted at leve, arbejde og drive virksomhed. Både nu og i fremtiden, siger udviklingsdirektør Carsten Krabbe.

Stadig mange vigtige opgaver

Region Sjælland har fortsat en række vigtige opgaver på det regionale udviklingsområde blandt andet at sikre drikkevandet mod forurening, regional bus og togbetjening og at få flere og bedre uddannelsestilbud til hele Region Sjælland:

- Vi vil fra fortsat være dem, der sikrer sammenhæng i løsningerne til gavn for borgerne i Region Sjælland. Det gælder både på de nævnte områder, men også i arbejdet med at udnytte Femernforbindelsen til gavn for udviklingen i Region Sjælland. Det gælder i forhold til at sikre borgerne i Region Sjælland bedre mobil- og bredbåndsdækning og på mange andre områder. Jeg er selvsagt utrolig ked af at skulle sige farvel til så mange gode kolleger, men vi vil også fremadrettet gøre alt, hvad vi kan, for at gøre Region Sjælland til et fantastisk sted at bo og leve, siger Carsten Krabbe.     

Den nye organisering af Regional Udvikling træder i kraft første september 2018.​


Kontaktoplysninger for pressen

Per Bennetsen, administrerende direktør, tlf. 30 66 03 77

Carsten Krabbe, udviklingsdirektør,  tlf. 60 25 59 02

​​

Oprettet
06.08.18
Opdateret
06.08.18
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52