Søg
 

620 millioner til blå og grøn vækst

Pressemeddelelse: Torsdag d. 05. november 2015

Nyt EU-program afsætter 620 millioner kroner til blå og grøn vækst.

Programmet giver op til 75 procent støtte til sjællandske projektpartnere og rummer gode muligheder for blandt andet kommuner, uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, erhvervsklynger og ngo’er.

Grøn teknologi der kan mindske vand- og luftforurening, bæredygtig turisme, grøn transport, fremme af virksomheders innovation, internationalisering og eksport. Det er blot nogle af overskrifterne i et nyt EU Interreg 5A-program, som med en samlet pulje på 620 millioner kroner skal styrke den blå og grønne vækst i regionerne omkring den sydlige Østersø (South Baltic). Regionsrådet i Region Sjælland har i dag godkendt, at Region Sjælland understøtter programmet med programadministration og garanti­stillelse for partnere i Region Sjælland.

God mulighed

Peter Madsen, formand for Udvalget for europæiske relationer i Region Sjælland, ser South Baltic- programmet som en rigtig god mulighed for at finansiere aktiviteter, der matcher Region Sjællands regionale udviklingsstrategi.

- Programmet åbner op for en bred vifte af projektmuligheder inden for særligt det grønne område. Jeg ser det samtidig som en væsentlig forbedring af programmet, at projektpartnere ud over offentlige organisationer nu også kan være med. Det gælder for eksempel brancheorganisationer, erhvervsklynger, offentlige transportvirksomheder og interesseorganisationer. Private virksomheder kan ikke søge om midler, men kan godt deltage i aktiviteter i regi af programmet, siger Peter Madsen.

Grøn innovation

Jane Strange, Region Sjællands repræsentant i South Baltic-programmets Overvågningsudvalg, der godkender projektansøgningerne, har fulgt programmet i flere år og er imponeret over den gode kvalitet af projekterne.

- Der sker noget særligt, når samarbejdspartnere fra flere lande mødes og samarbejder om de fælles projektmål. I den nye programperiode ser jeg særligt frem til projekter, der kan understøtte grøn innovation og internationalisering af vores små og mellemstore virksomheder inden for fødevarer, turisme og klimavenligt byggeri, siger Jane Strange.

Torsdag den 19. november er der individuelle projektkonsultationer i Regionshuset i Sorø med mulighed for at få råd og vejledning i forhold til projektudvikling og ansøgningsskrivning. Dette kan være projektudvikling før ansøgningsfristen den 18. december eller i forhold til projektideer, der kan udvikles frem til den næste ansøgningsrunde i juni 2016. For mere information kan man kontakte konsulent Mette Høstgaard Bonde, Region Sjælland, på telefon 57 87 59 27 eller email mhbo@regionsjaelland.dk

 

FAKTA

  • Det nye EU Interreg 5A program for den sydlige Østersø (South Baltic) er finansieret af den Europæiske Fond for Regional Udvikling. Programmets midler anvendes til at fremme det grænseoverskridende samarbejde mellem 23 regioner og distrikter i Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og Litauen, som har kystlinje eller umiddelbar nærhed til Østersøen. Europakommissionen ønsker gennem programmet at styrke den blå og grønne vækst i regionerne omkring den sydlige Østersø.
  • Region Sjælland skal bidrage med godt 220.000 kr i programadministration i perioden 2015-2020. Samtidig modtager Region Sjælland op til cirka 740.000 kr til dækning af udgifter i forbindelse med information- og rådgivningsaktiviteter om programmet.

 


Kontaktoplysninger for pressen:

Peter Madsen, formand for Udvalget for europæiske relationer i Region Sjælland, mobil 22 96 83 25

Jane Strange, Region Sjællands repræsentant i South Baltic-programmets Overvågningsudvalg, mobil 21 56 26 37

 

Oprettet
06.11.15
Opdateret
28.10.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52