Søg
 

16.947 borgere tegner vores sundhedsprofil

Pressemeddelelse: Mandag d. 27. maj 2013

16.947 borgere har svaret på Region Sjællands store spørgeskema-undersøgelse ”Hvordan har du det?” Nu er undersøgelsen færdig, og svarene skal bruges til at tegne Sundhedsprofilen for Region Sjælland og de 17 kommuner.

Sundhedsprofilen er et eftertragtet redskab til at planlægge og målrette fremtidige sundhedstilbud, så de passer til borgernes behov.

Spørgeskemaet blev sendt ud til 34.000 borgere, der var tilfældigt udvalgt til at deltage i undersøgelsen om sundhed og trivsel i Region Sjælland. Det er en del af en national kortlægning af danskernes sundhed.

- Der er 16.947 borgere, der har afsat tid til at svare på spørgeskemaet, og det er vi utroligt glade for. Der var mange personlige spørgsmål om sundhed og trivsel, og spørgeskemaet har sikkert givet stof til eftertanke for dem, der har svaret. Den indsats vil vi gerne sige tak for, siger lægefaglig konsulent Britta Ortiz, Region Sjælland.

- Der er 16.947 borgere, der har afsat tid til at svare på spørgeskemaet, og det er vi utroligt glade for. Der var mange personlige spørgsmål om sundhed og trivsel, og spørgeskemaet har sikkert givet stof til eftertanke for dem, der har svaret. Den indsats vil vi gerne sige tak for, siger lægefaglig konsulent Britta Ortiz, Region Sjælland.

 Svarprocent på 49,8

- Vi har en rigtig flot deltagelse blandt vores ældre borgere, hvor 54 procent har svaret. Det er blandt de unge, at det halter med besvarelserne. Vi havde håbet på en højere svarprocent. Det er vigtigt for os at få et resultat, der afspejler virkelighedens verden mest muligt, siger Britta Ortiz.

Svarprocenten endte på 49,8 procent. Svarprocenten er høj nok til at sikre, at undersøgelsens resultater er brugbare til at lave statistikker over f.eks. antallet af rygere, antallet af overvægtige, eller hvor mange der føler sig i god eller dårlig form. Da samme undersøgelse blev gennemført i 2010 var svarprocenten 55 procent.Sundhedsprofil for regionen og 17 kommuner

Nu begynder arbejdet med at samle og kigge på de besvarede spørgeskemaer. Svarene behandles fortroligt og anonymt og offentliggøres kun som statistikker. Den 4. marts 2014 holder Region Sjælland en konference, hvor resultaterne lanceres for alle interesserede. Der udgives en samlet rapport, der viser Sundhedsprofilen for hele Region Sjælland, og en rapport for hver af de 17 kommuner.

- Sundhedsprofilen vil blive brugt af regionen og kommunerne til at planlægge og målrette sundhedstilbuddene. Det f.eks. være, at Sundhedsprofilen afslører, at en kommune har mange unge, der ryger, eller mange ældre, der lider af kronisk lungesygdom, og derfor har vælger at bruge ekstra ressourcer på at motivere unge til rygestop eller lave særlige træningshold for lungesyge, siger Britta Ortiz.

Billedtekst 1:

Læge Britta Ortiz: - Tak for indsatsen til de mange, der svarede på ”Hvordan har du det?”- undersøgelsen.

Billedtekst 2:

Godt 50 procent af de adspurgte som bor i de 17 kommuner i Region Sjælland har svaret på undersøgelsen. Af dem har cirka 30 procent svaret elektronisk. Figuren viser svarprocenten i de enkelte kommuner.

 

FAKTA

Læs om Sundhedsprofilen på www.regionsjaelland.dk/sundhedsprofil

Region Sjælland oprettede i forbindelse med oplysningskampagnen om undersøgelsen facebook-siden ”Sund, sundere, sådan”. Her kunne man teste sig selv, få opskrifter og sunde tips og spørge eksperter til råds. Siden fik næsten 2400 likes og nåede ud til cirka 40.000 brugere om ugen.


 

Kontaktoplysninger for pressen:

Lægefaglig konsulent Britta Ortiz, Region Sjælland, 22 38 50 89


 
Oprettet
27.05.13
Opdateret
27.05.13
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52