Søg
 

100 millioner til erhvervsudvikling i Region Sjælland

Pressemeddelelse: Torsdag d. 03. november 2011

Regionsrådet har på sit møde den 3. november godkendt at bruge 40 millioner kroner efter indstilling fra Vækstforum Sjælland til at skabe yderligere vækst i regionen.

40 millioner kroner fra regionens pulje går til at videreføre samarbejdskontrakterne med Risø DTU, Invest in Denmark, Copenhagen Capacity, Østdansk Turisme og RUCinnovation. Samtidig udvides samarbejdet med Væksthus Sjælland og en række konkrete projekter sættes i gang.

Blandt andet gives der et tilskud på næsten 5 millioner kroner som matches med et tilsvarende beløb fra socialfonden til projekt VidenMetro, der skal gøre det mere attraktivt at få højt uddannede vidensmedarbejdere ud i de sjællandske virksomheder, og det er der god grund til, siger Regionsrådets og Vækstforum Sjællands formand, Steen Bach Nielsen:

- Al erfaring viser, at det gavner virksomhederne og deres bundlinje, når de ansætter vidensmedarbejdere.

Også videreførelsen af samarbejdskontrakterne glæder Steen Bach Nielsen:

- Gennem samarbejdsaftaler med stærke aktører som for eksempel DTU Risø, Roskilde Universitet, Østdansk Turisme, Copenhagen Capacity og Invest in Denmark har vi valgt at satse på, at viden og tunge kernekompetencer skaber vækst og udvikling, men vi følger naturligvis hele tiden op på, om investeringerne giver den nødvendige og forventede effekt, siger Steen Bach Nielsen og tilføjer:

- Aktørerne har levet op til de mål vi havde sat os, derfor fortsætter vi samarbejdet. For eksempel er Risø i aktiv dialog med 20 virksomheder om tilgang til Risøs viden. Den samlede indsats fra aktørerne har ført til fire nye opstartsvirksomheder. Det er jo virksomheder, der kan skabe nye arbejdspladser, så det er guld værd for regionen, siger Steen Bach Nielsen.

Vækstforum Sjælland støtter kun projekter, der trækker i samme retning som de strategier og planer Vækstforum Sjælland har besluttet. Samtidig er der fokus på at igangsætte store og flerårige aktiviteter som har en mærkbar effekt. De aktiviteter, som nu sættes i gang, løber i flere tilfælde til og med 2014.

Kontakt og yderligere oplysninger

Steen Bach Nielsen, regionsrådsformand og formand for Vækstforum Sjælland
Mobil: 30 61 64 46

Per Bennetsen, koncerndirektør
Mobil: 30 66 03 77

Om Samarbejdskontrakterne

Samarbejdsaftalerne er indgået med regionale og nationale aktører som har en særlig viden og unikke kompetencer, som er interessante for regionens virksomheder. Aftalerne handler blandt andet om at aktørerne skal gøre deres viden tilgængelig for virksomhederne gennem forskellige aktiviteter. For eksempel ved at trække internationale virksomheder og investeringer til regionen eller ved at udvikle nye oplevelser med regionale særpræg til besøgende. Vækstforum Sjælland har aftaler med otte aktører. Se mere om samarbejdskontrakterne på Vækstforums hjemmeside.

Oprettet
10.01.12
Opdateret
13.06.17
 

 Kontakt

 
Presseteamet
Alleen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52