Søg
 

Psykiatri og kommuner: Ingen skal tabes mellem systemerne

Pressemeddelelse: Mandag d. 12. december 2016

Mennesker med en psykisk lidelse og et samtidigt misbrug har ofte en risiko for at falde ned mellem to stole i behandlingssystemet. Det skal nu være slut, mener psykiatrien og kommunerne i Region Sjælland.

En redningsplanke spændes ud, så man ikke falder ned mellem to stole. Den koordinerende indsatsplan binder psykiatrisk behandling, behandling af misbruget og hjælp til at komme tilbage på rette spor sammen. Illustration: Region Sjælland.​

 

Et nyt forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug – også kaldet dobbeltdiagnose - ​​skal nu udbredes i psykiatrien og alle kommunerne i Region Sjælland.

"Vi siger ja sammen"

- Den grundlæggende værdi i forløbsprogrammet er, at ”vi siger ja sammen”, siger ledende overlæge og projektejer Michael Lau Bech-Hansen fra Psykiatrien i Region Sjælland.

- Kommuner og psykiatri siger ja til mennesket med psykisk lidelse og samtidigt misbrug – og ja til hinanden. Mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug har brug for en koordineret og samtidig indsats. Det kan vi kun præstere, hvis vi arbejder tæt sammen i et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, siger Michael Lau Bech-Hansen.

Udviklet sammen med fire kommuner

Psykiatrien søgte sammen med kommunerne Lejre, Roskilde, Faxe og Køge i 2015 satspuljemidler til at udvikle et forløbsprogram. Forløbsprogrammet er nu udviklet med succes, og der er netop bevilget satspuljemidler til at udbrede forløbsprogrammet til de øvrige kommuner i regionen. Alle regionens 17 kommuner har takket ja til at være med.

- Vi har fået udviklet et forløbsprogram, der giver umiddelbart brugbare værktøjer til de fagprofessionelle i deres arbejde - og som basalt set skal sikre, at mennesket ikke tabes mellem systemerne, siger ledende overlæge Michael Lau Bech-Hansen.

Hovedredskaberne er den koordinerende indsatsplan og koordinationsmøder. Den koordinerende indsatsplan giver overblik over alle kontaktpersoner og aftaler om indsatser. På koordinationsmødet kan borgeren på én gang mødes med alle de kontaktpersoner, der kan hjælpe ham eller hende videre i livet.

Behandling af sygdom og misbrug går hånd i hånd

I Roskilde kommune har Center for Alkohol og Stofbehandling (CAS) være med til at udvikle forløbsprogrammet.

- Vi oplever, at de koordinerende indsatsplaner er et meget værdifuldt redskab. Et redskab, der er gennemarbejdet og enkelt - og som skaber sammenhæng og overblik, siger leder Tina Dalby, Center for Alkohol og Stofbehandling i Roskilde Kommune.

- Vi sikrer i langt højere grad, at den psykiatriske behandling og den misbrugsrelaterede behandling går hånd i hånd - ofte sammen med nødvendige sociale indsatser. Netop samtidigheden i behandlinger og indsatser er afgørende for, at mennesker med en dobbeltdiagnose rent faktisk oplever sig hjulpet.For medarbejderne i CAS er det samtidig en stor lettelse, at de er kommet i dialog med nye "kolleger" omkring de konkrete indsatser, siger Tina Dalby.

Brugere og læger med

Repræsentanter for brugerne og de praktiserende læger har været involveret i arbejdet med udviklingen af forløbsprogrammet, da de er afgørende aktører i samarbejdet.

Implementeringen går i gang nu og forløbsprogrammet forventes fuldt udbredt i løbet af et år.

FAKTA

Hovedredskabet i forløbsprogrammet er den koordinerende indsatsplan. Til understøttelse er der lavet pjecer og film. Se mere på www.regionsjaelland.dk/dobbeltdiagnosePsykiatrien og de 17 kommuner i Region Sjælland har nu en klar plan og redskaber til at arbejde tættere sammen om mennesker, der på samme tid skal behandles for en psykisk sygdom og et misbrug og på andre områder hjælpes videre i livet. Illustration: Region Sjælland.

Illustration 1
Illustration 2​


Kontaktoplysninger for pressen:

Ledende overlæge Michael Lau Bech-Hansen, Psykiatrien Øst, 23 44 66 21

Ledende oversygeplejerske Karin Højen Johannesen, Psykiatrien Øst, 21 71 21 43

Projektleder i Psykiatrien Øst, Corna Buus-Hinkler 30 92 62 99

Repræsentant fra kommunerne:

Leder Tina Dalby, Center for Alkohol- og Stofbehandling, Roskilde Kommune, 40 13 77 19

 

Oprettet
12.12.16
Opdateret
13.12.16
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52