Søg
 

Østbanen er en livsnerve for borgerne i Stevns, Faxe og Køge Kommuner

Pressemeddelelse: Torsdag d. 10. oktober 2019

For mange af Region Sjællands borgere er lokalbanerne den vigtigste del af hverdagens transport til skole, på arbejde og på hospitalet.

​Den regionale Østbane binder Stevns, Faxe og Køge Kommuner sammen og giver årligt over 1 million passagerer mulighed for at koble sig på S-togsnettet og til toget fra Næstved til København. Det ramte derfor hårdt, da trafikselskabet Movia måtte meddele, at de fra den 15. december 2019 ser sig nødsaget til at sænke hastigheden på Østbanen.
 
Sporene på banen er efter 40 års togkørsel slidt og trænger til at blive renoveret. Og det er netop for at sikre en stabil drift og kørsel i længere tid på banen, at Movia nu nedsætter hastigheden fra de nuværende 100 km/t til 75 km/t.
 
For Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, er situationen frustrerende.
 
- Østbanen er kerneinfrastruktur i Region Sjælland, og den sikrer god mobilitet, mindre trængsel og er en miljøgevinst i forhold til bilerne. Desværre er sagen den, at det investeringstilskud, regionen modtager fra staten, ikke dækker udgifterne til at vedligeholde lokalbanerne. Derfor har vi ikke mulighed for at betale renoveringen, uden at det går ud over andre dele af den kollektive trafik i Region Sjælland, siger han.

Brandærgerligt for borgerne

For borgerne på Stevns betyder hastighedsnedsættelsen både en længere rejsetid og et skifte på Hårlev Station.
 
- Mange fra Stevns pendler hver dag nordpå mod Køge og København, og mange benytter Østbanen. Jeg er bekymret for, at konsekvenserne af forringelserne af køreplanen kan være, at flere vælger bilen fremfor toget. Det presser i den grad vores i forvejen meget belastede vejnet. Det taler også imod den generelle klimadagsorden og nødvendigheden af at styrke den kollektive trafik, siger Anette Mortensen, borgmester i Stevns Kommune.
 
En renovering af Østbanen tager to et halvt år at gennemføre fra start til slut. Men Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune, håber på, at arbejdet snart kommer i gang.
 
- Hastighedsnedsættelsen viser med al tydelighed, at det er på høje tid at komme i gang med en sporrenovering af hele Østbanen. Vi skal alle være med til at fremme, at det sker, siger han.
 
Torben Haack, næstformand i Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsudvalg, ser også frem til, at renoveringen kommer i gang.
 
- Køge er en stærk uddannelsesby, blandt andet fordi mange unge hver dag kommer med Østbanen og tager i skole på Campus Køge. Det skulle de jo gerne blive ved med. Køge er også et trafikalt knudepunkt, og når der sker forringelser i den kollektive trafik, kommer der flere biler på vejene, siger han.
 
Både borgmestrene og regionsrådsformanden vil i den kommende tid henvende sig til Folketinget i håbet om at finde en snarlig løsning.
 
- Vi intensiverer nu dialogen med regeringen i håbet om, at der findes penge til Østbanen i forbindelse med det kommende trafikforlig. Vi og Movia er klar til at sætte i gang, så snart den fornødne finansiering er på plads, siger Heino Knudsen.

Kontaktoplysninger for pressen

Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, 51 14 54 96
Anette Mortensen, borgmester i Stevns, 22 94 04 33
Ole Vive, borgmester i Faxe Kommune, 24 99 13 83
Torben Haack, næstformand i Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune, 40 45 06 14


Oprettet
10.10.19
Opdateret
10.10.19
 

 Kontakt

 
Pressevagt
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 50 52